DE SLAGER VAN BAGDAD

Eerst krijgt Saddam Hoessein steun van de VS en Europa, nadien wordt hij door hen gedemoniseerd. Dààrvoor maakt hij enkele kapitale fouten, zoals de inval in Koeweit in 1990. Overleeft hij die Golfoorlog nog, dan wordt de volgende aan het begin van de 21ste eeuw hem fataal. Hij is in Irak ter dood veroordeeld en in dec...

Eerst krijgt Saddam Hoessein steun van de VS en Europa, nadien wordt hij door hen gedemoniseerd. Dààrvoor maakt hij enkele kapitale fouten, zoals de inval in Koeweit in 1990. Overleeft hij die Golfoorlog nog, dan wordt de volgende aan het begin van de 21ste eeuw hem fataal. Hij is in Irak ter dood veroordeeld en in december 2006 geëxecuteerd.Geboren in een dorpje bij Tikrit.Helpt in 1968 de Ba'ath-partij aan de macht en roept zichzelf in 1979 uit tot de nieuwe president na een bloedbad.Valt in 1980 Iran binnen. Pas acht jaar en honderdduizenden doden en gewonden later eindigt het conflict.Valt in ongenade bij de westerse mogendheden na de chemische aanval op het Koerdische Halabja in 1988. Beelden van de aanval gaan de wereld rond.Soenniet Saddam Hoessein vergelijkt zich graag met de Babylonische koning Nebukadnezar. Zijn personencultus bereikt ongekende hoogtes naarmate zijn heerschappij blijft duren. Zo laat hij de ruïnes van het oude Babylon deels heropbouwen met stenen die stuk voor stuk zijn naam dragen. Hoessein is meedogenloos: tegen de sjiieten (de meerderheid in Irak), de Koerden en tegen al wie hij als zijn vijand beschouwt. Ook voor zijn familie kent hij geen genade: twee schoonzonen die met zijn dochters naar Jordanië vluchtten, belooft hij amnestie als ze terugkeren. Als ze dat doen, laat hij ze meteen doodschieten. Hij is leep en overleeft verschillende aanslagen door dubbelgangers te gebruiken. Een heldendood sterft hij niet.