Jonge mannetjes van de rosse vleermuis, die ook bij ons voorkomt, passen zich sneller aan veranderende klimaatomstandigheden...

Jonge mannetjes van de rosse vleermuis, die ook bij ons voorkomt, passen zich sneller aan veranderende klimaatomstandigheden aan dan vrouwtjes of oudere dieren. Vooral de laatste houden hardnekkig vast aan wat ze kennen, waardoor ze, volgens Biology Letters, kansen missen om makkelijker te gaan leven. Rosse vleermuizen hebben de neiging om zich te verplaatsen van noordelijker voortplantingsgebieden naar zuidelijker winteroorden. De klimaatopwarming maakt het mogelijk om hun verplaatsingen te beperken. De jeugd is daarin efficiënter dan de ouderen, die ook bij vleermuizen blijven steken in vastgeroeste patronen.