Niets dan lachende gezichten toen de VRT-top op dinsdag 5 juli zijn cultuurbeleid uit de doeken deed - ook de uitbouw van een eigen cultuurmerk op het digitale platform, onder de werktitel Klara, kwam aan bod. Om alle kritiek te ondervangen, had de openbare omroep in een eigen exhaustieve studie de programmering van alle radio- en televisiezenders in de maand november tegen het licht gehouden. Met als uitgangspunt, zo werd meermaals beklemtoond, de engst mogelijke definitie van cultuur.
...

Niets dan lachende gezichten toen de VRT-top op dinsdag 5 juli zijn cultuurbeleid uit de doeken deed - ook de uitbouw van een eigen cultuurmerk op het digitale platform, onder de werktitel Klara, kwam aan bod. Om alle kritiek te ondervangen, had de openbare omroep in een eigen exhaustieve studie de programmering van alle radio- en televisiezenders in de maand november tegen het licht gehouden. Met als uitgangspunt, zo werd meermaals beklemtoond, de engst mogelijke definitie van cultuur. Op het scherm verscheen een tabelletje, dat het cultuuraandeel op de openbare omroep weergaf. Er heerste een hoerasfeertje: weliswaar zorgden de 'cultuurbarbaren' van Radio Donna voor een kleine wanklank, maar globaal genomen, zo flitsten de cijfers, zond de VRT in november 2004 meer dan 635 uren cultuur uit. Omgerekend: 17,1 procent van de totale zendtijd. Onvermeld bleef de merkwaardige lapsus in het tabelletje. Boven het totale aantal uren cultuur op de radio (590, was dat) werd mooi de uitsplitsing gemaakt: mét Klara, de radiozender voor de liefhebbers van klassieke muziek, en zónder Klara. Bij de eindafrekening bleken de tabellenmakers het onderscheid plots vergeten. Want zónder Klara zakte het cultuuraanbod van de openbare omroep naar 194 uur en 35 minuten: 5,23 procent van de totale 3713 uur radio en televisie. Waarmee de openbare omroep ver onder het streefdoel blijft dat de VRT-top zich in de toekomst wil opleggen (tussen de 2,5 en de 5 procent cultuur op zijn massakanalen, tussen de 12,5 en de 20 procent op de netten voor de meerwaardezoekers). De populaire cultuur kwam niet aan bod tijdens de persontmoeting. Meer zelfs: de persconferentie over de plannen die de VRT heeft met het Belgische voetbal waren met een week uitgesteld. Volgens directeur televisie Aimé Van Hecke omdat 'er nog enkele knopen moeten worden doorgehakt'. Geen knopen tussen Belgacom en de VRT, wellicht, want het telecombedrijf gaat er voetstoots van uit dat de VRT alle camerawerk in het kader van het voetbalcontract voor zijn rekening neemt - al zweren beide partijen dat daarover nog geen contracten getekend zijn. Wel zijn er knopen in verband met de rol van het productiehuis Woestijnvis, dat de voorbije weken verschillende programmavoorstellen afgeketst zag worden. 'En toch', houdt Van Hecke vol, 'zal Woestijnvis dingen doen in ons voetbalaanbod - daarvoor haalden ze trouwens Bart Raes bij VTM weg.' We zijn des te benieuwder naar de persconferentie van 19 juli. En naar de uitspraak van de Raad voor de Mededinging, die rond dezelfde tijd zijn mening zou moeten bekendmaken over de manier waarop de Liga Beroepsvoetbal het voetbalcontract heeft afgehandeld. F.D.