JA

'Ik ben een groot voorstander van reclame op TV1. De advertentiesector heeft daar alle belang bij. Zeker als we de huidige marktaandelen van de grote Vlaamse zenders bekijken. Tot nu toe kan de doorsnee-adverteerder het trouwe VRT-kijkpubliek heel moeilijk bereiken. Door het voorstel van Tony Mary krijgen we ook op dat marktsegment enige greep.
...

'Ik ben een groot voorstander van reclame op TV1. De advertentiesector heeft daar alle belang bij. Zeker als we de huidige marktaandelen van de grote Vlaamse zenders bekijken. Tot nu toe kan de doorsnee-adverteerder het trouwe VRT-kijkpubliek heel moeilijk bereiken. Door het voorstel van Tony Mary krijgen we ook op dat marktsegment enige greep. Wanneer de VRT zich op de reclamemarkt begeeft, gaat de concurrentie meer spelen. Een verhoogde concurrentie kan de prijs van advertenties drukken. Door de verschillende landstalen is de Belgische reclamemarkt versnipperd. Bovendien kunnen de adverteerders, tot dusver, bijna alleen bij de commerciële mediakanalen terecht. Daardoor zijn de reclamekosten in België relatief hoog in vergelijking met het buitenland. Reclame op de openbare omroep maakt een einde aan die beperkingen. Ik heb wel begrip voor het standpunt van de commerciële omroep. De strijd om inkomsten uit advertenties moet met gelijke wapens worden gestreden. De openbare omroep kan niet onbeperkt inkomsten uit reclame innen én overheidssubsidies ontvangen. Dat zou niet fair zijn. De overheid kan haar subsidies aan de VRT verlagen, of ze verdelen over de verschillende zenders. De praktische uitwerking is een technische discussie. De reclamesector wil een zo breed mogelijk publiek bereiken. In het noorden van het land is dat moeilijk. Maar het voorstel van Tony Mary kan daar verandering in brengen. Het is geen toeval dat Mary precies nu uitpakt met zijn voorstel. De openbare omroep behaalt momenteel een schitterend marktaandeel. TV1 is nu de grootste zender in Vlaanderen. En Canvas scoort beter dan de overige kleine Vlaamse omroepen. Als de VRT niet zulke mooie resultaten zou boeken, zou de vraag niet even dringend zijn. Het kijkerspubliek van de VRT is bovendien een kwalitatief publiek en daarom zeer interessant voor bepaalde adverteerders. Fervente TV1- en Canvas- kijkers die zelden op VTM afstemmen, liggen dan in het bereik van de Vlaamse advertentiemarkt.''De Vlaamse Media Maatschappij betreurt ten zeerste dat gedelegeerd bestuurder Mary nu ook de advertentiemarkt wil aanspreken met TV1. Wij zijn altijd voorstander geweest van een duidelijk gescheiden financiering. Waarbij de openbare omroep zich beroept op overheidsgeld en de commerciële zenders reclamegelden innen. De openbare omroep verbreekt deze opdeling al met advertenties op de openbare radio en met verschillende vormen van sponsoring. Nu wil de VRT het moeilijke evenwicht nog verder verstoren. De openbare omroep krijgt ruim voldoende middelen in de vorm van overheidssubsidies. De VRT beschikt over zekere inkomsten. Geen enkel privé-bedrijf kent die luxe. Bovendien zijn de VRT-inkomsten geïndexeerd. En dus niet afhankelijk van het economische klimaat. Haar inkomsten uit sponsoring zijn geplafonneerd. Wat de VRT daarboven binnenhaalt, vloeit terug naar de overheid. Maar intussen zijn die middelen wel uit de markt verdwenen. En de commerciële tv-stations zijn precies op die middelen aangewezen. De advertentiemarkt is een ruime markt, maar ze blijft begrensd. Met dit voorstel beweegt de VRT zich in het vaarwater van de commerciële omroep. De VRT waagt zich al aan allerlei vormen van merchandising. Daaruit halen ze commerciële inkomsten, waarop de commerciële zenders geen aanspraak meer kunnen maken. Wanneer de VRT reclame uitzendt, zijn de kleine en regionale zenders ten dode opgeschreven. Zij zijn niet opgewassen tegen de genadeloze concurrentie op de advertentiemarkt. En op langere termijn zullen ze verdwijnen uit het medialandschap. Wat toch een verschraling van het huidige media-aanbod zou betekenen. Het voorstel van Tony Mary bedreigt niet alleen de kleine commerciële tv- en radio-omroepen, maar ook de schrijvende pers. De budgetten van de adverteerders zullen niet in die mate verhogen om iedereen een eerlijk deel van de inkomsten uit reclame te garanderen. Voor de huidige commerciële media - zowel in de audiovisuele sector als in de wereld van de print - is reclame op de VRT levensbedreigend.'Opgetekend door Sarah Van Leuvenhaege'Het VRT-publiek is zeer interessant voor bepaalde adverteerders.''Reclame op de VRT leidt op langere termijn tot verschraling van het media-aanbod.'