Bij bepaalde Zaïrese oppositiegroepen in Brussel kunnen de rebellen uit Kivu op veel steun rekenen.
...

Bij bepaalde Zaïrese oppositiegroepen in Brussel kunnen de rebellen uit Kivu op veel steun rekenen.Ook in de Matonge-wijk in Brussel kan men nu veel Zaïrezen, zelfs verknochte opposanten, horen zeggen dat men het grondgebied moet vrijwaren en alle Tutsi's buitengooien. Maar anderen vinden dat men de kans moet benutten om het Mobutu-regime de genadeslag te geven. In een Brusselse achterkamer vergadert het Congrès des Progressistes pour la Libération (CPL), of het Congres van Progressieven voor de Bevrijding. De CPL geeft sinds 1994 het in Duitsland gedrukte maandblad Nyota ya Afrika uit. Zij steunen de strijd van de rebellen in de Kivu volmondig, en willen de komende dagen beslissen of ze ook effectief de gelederen van de ?alliantie? gaan vervoegen. Officieel noemen de rebellen zich de Alliance des Forces Démocratiques pour la Libération du Congo-Zaïre (AFDL), of het Verbond van democratische krachten voor de bevrijding van Congo-Zaïre. Op het terrein zijn de belangrijkste strijders uiteraard de Banyamulenge-Tutsi's, van wie de leider of woordvoerder Muller Ruhimbaka zijn stek in Kigali in Rwanda heeft. Maar binnen de AFDL hebben de Tutsi's zich verenigd met drie Zaïrese fracties. De bekendste daarvan is de Parti de la Révolution Populaire (PRP) of de Revolutionaire Volkspartij van Laurent Kabila. Kabila is een oude lumumbistische vechtjas, die al decennia-lang bepaalde onherbergzame streken in Oost-Zaïre ?controleert?. Zelfs CheGuevara heeft in de jaren zestig nog aan zijn zijde gevochten. Kabila stelt zichzelf nu voor als de leider van de AFDL, maar wordt door anderen als een ?stroman? van Rwanda en de Tutsi's afgeschilderd. In Brussel meent Shambuyi Kalala van de CPL dat de rebellen in Kivu zich tot nu toe, in woord en daad, ?voorbeeldig? gedragen hebben. Kalala : ?De alliantie vecht, net zoals wij, tegen de etno-fascisten van het Mobutu-regime, die de etnische sentimenten van de bevolking manipuleren. Natuurlijk hebben de Banyamulenge het recht om zichzelf te verdedigen tegen pogingen om hen uit te roeien. Maar de strijd gaat veel verder dan dat : het is een strijd om het regime omver te gooien. De Mobutistische propaganda heeft het dan altijd over ?buitenlandse agressie? om het patriottisme op te wekken. In de jaren zestig zaten er zogezegd Chinezen achter het verzet, en in de jaren zeventig Cubanen ! Rwanda voert een gewettigde strijd tegen de génocidairen, maar Laurent Kabila is volgens ons zeker geen stroman van Rwanda ! Hij is een van de weinige opposanten die blijven vechten zijn en die niet teruggekeerd zijn naar de stal van Mobutu. De huidige rechtse, neokoloniale oppositie heeft de mensen wijsgemaakt dat het volstond om enkele postjes in te nemen om het beleid te wijzigen. En nu roept Etienne Tshisekedi zelfs op om te bidden en geld in te zamelen voor het leger, een echte moordmachine !? Is het niet crimineel om een oorlog te beginnen in een precaire zone met ruim een miljoen vluchtelingen ? Kalala : ?Crimineel zijn zij die de bevolking van Kivu opgeofferd hebben om de hele Rwandese genocide-machine van militairen en milities intact naar Goma en Bukavu te brengen. Zo werd Kivu het slagveld voor de etnofascisten van Mobutu én van het ancien régime van Rwanda. In Kivu is de genocide in stilte voortgezet ! Het Westen heeft de strategie van de verrotting gehanteerd, om Zaïre onder voogdij te kunnen plaatsen, zoals nu onder het voorwendsel van een humanitaire inmenging gebeurt. Maar Kivu, waar er een sterke basisbeweging bestond tegen Mobutu, is thans bevrijd gebied, zodat de rebellen daar nu ongetwijfeld duizenden mensen kunnen rekruteren. Zelf beslissen we zo snel mogelijk of we ons bij de alliantie aansluiten. Mobutu is ziek, maar de etnofascisten hebben al gezegd : Mobali a kokende ye moko te. Wat betekent : hij zal niet alléén begraven worden. We mogen een nieuwe dictator niet de tijd laten om op te staan. Nu geweldloosheid preken is verraad.?