Het Radio-1-programma ?Opera & Belcanto? staat op het punt te verdwijnen. Er komt protest natuurlijk.
...

Het Radio-1-programma ?Opera & Belcanto? staat op het punt te verdwijnen. Er komt protest natuurlijk.Op het gesproken dagblad en de berichten voor duivenliefhebbers en binnenschippers na, is het zondagmiddagprogramma Opera & Belcanto wellicht het oudste radioprogramma dat nog altijd stand houdt. Het werd vijftig jaar geleden bedacht door wijlen Etienne Vanneste en gaat nog elke zondag tussen het middagnieuws en de Sportmarathon de ether in. Nu donderdag 26 september, zo vreest samensteller Frans van den Broeck, zou wel eens de hakbijl kunnen vallen voor het programma. Samen met de rest van het middagblok trouwens, want ook Promenade (11-12 uur) en Weet je nog wel ? (12-13 uur) zouden er moeten aan geloven. Binnen de BRTN circuleert een open brief, gericht ?Aan wie dit aanbelangt?, waarin Van den Broeck zich begrijpelijkerwijs fel keert tegen het voornemen om zijn geesteskindje in de vuilnisbak te kieperen. En hij wijst daar ook de verantwoordelijken voor aan. Ze worden in zijn brief consequent men genoemd. Hij verwijst daarmee naar de nieuwe wind die aan de Reyerslaan is gaan waaien, de invloed van de zakelijker en vlotjes ingestelde managers, die meer geïnteresseerd zijn in kwantitatieve resultaten (kijk- en luistercijfers) dan in de openbare dienst. Van den Broeck leest daarin vooral minachting voor zijn misschien wat oudere, maar toch trouwe en volgens hem ?niet zo geringe? publiek. Enige citaten : ?De BRT(N) heeft al vaker geblunderd en zich daardoor bij het publiek niet altijd sympathiek gemaakt. Moet dat weer eens gebeuren, omdat daar een aantal Hungry Young Men rondlopen, die hun eigen ideetjes, voorkeuren en (waan)ideeën belangrijker achten dan de feiten aangaande de relatie tussen een zender, een vast programma en zijn vast publiek ?? ?Is men zo zelfingenomen, dat men het hele imago van een landelijk instituut wil verstoren ? Het zondagnamiddagbeeld van Radio 1 heeft wat men daar ook over denkt een karakter dat beantwoordt aan dat moment van de dag. Men moge nog rondlopen in geruite hemden, blue jeans en basketsloffen (en ik bedoel dat geestelijk), dat neemt niet weg, dat er mensen zijn die zich voor de zondag wat zondaagser kleden (en ook dát bedoel ik geestelijk).? ?Moet alles, maar dan ook alles wat historische diepgang en culturele achterruimte heeft een virtual reality van het verleden uit de media verdwijnen ?? En wat dat ouder luisterpubliek betreft, gedenk, o men, dat ook gij ?eenmaal een aftands tweederangs- en derdeleeftijdsburger? zult worden.