LOUIS TOBBACK
...

LOUIS TOBBACK Elke provincie heeft zijn eigen zender. Alleen Vlaams-Brabant niet. Daar pleit nu Louis Tobback, burgemeester van Leuven en SP-voorzitter, voor. Dat kan best provincialisme zijn, geeft hij toe, maar dan wel provincialisme van de goede soort.?Mijn eerste bekommernis is dat Vlaams-Brabant zijn eigen zender krijgt, net zoals de andere Vlaamse provincies. Die ligt in drie van de vier provincies ook in de hoofdplaats. Enige uitzondering is West-Vlaanderen, waar men koos voor Kortrijk. Maar die stad is een pool van hetzelfde gewicht als de hoofdplaats Brugge. In Vlaams-Brabant is er géén enkele stad die economisch, cultureel, regionaal en qua bevolking dezelfde centrumfunctie vervult als Leuven. Wie indertijd de provincie Brabant wilde opsplitsen, moet daar nu de consequenties uit trekken. Dat zou eigenlijk al moeten volstaan. Maar het debat draait om een heel ander punt : wat gebeurt er met de Brusselse Vlamingen ? Ik wil instaan voor die Vlamingen, maar niet helemaal alleen. Ik ben het beu dat Vlaams-Brabant op zijn eentje geld moet ophoesten ter bescherming van de Vlaamse Brusselaars. Vlaanderen moet die Vlamingen steunen, dus moeten alle provincies bijdragen voor een aparte zender in Brussel. Radio Twee Vlaams-Brabant bedient twee miljoen mensen. Naast de meerderheid van de Vlaams-Brabanders zijn er de Brusselse Vlamingen die een kleine minderheid vormen. Die moet ondersteund worden en wat mij betreft zelfs agressief. Maar steun moet doelgericht zijn. Voor de radio wil dat zeggen dat die zich moet richten op de zogenaamde ?nieuwe Belgen? en op de Euro-ambtenaren die binnenkort wellicht stemrecht krijgen. Uiteraard is de kostprijs daarin een belangrijk argument. Wat zou men denken als de extra-subsidies voor het Vlaamse onderwijs in Brussel afgetrokken werden van de onderwijsgelden in Vlaams-Brabant ? Voor de radio kan dat dus wel. Het is mijn plicht als politicus toe te zien op de besteding van het belastinggeld. Wel, de BRTN wérkt met zeer specifiek belastinggeld. Is het dan vreemd dat ik eis dat in het nog af te sluiten beheerscontract voorzien wordt dat Vlaams-Brabant door die BRTN niet wordt gediscrimineerd ?? GUY VANHENGEL De Brusselse volksvertegenwoordiger Guy Vanhengel (VLD) vindt de vraag van Louis Tobback een voorbeeld van misplaatst provincialisme. Volgens hem heeft de plaats waar een zender staat, niets te maken met de programmering.?In 1993 zetelde ik als Brusselse Vlaming in de raad van bestuur van de BRTN. Toen werd beslist Radio Twee Vlaams-Brabant én Brussel in Brussel te houden. Omdat, bijvoorbeeld, de infrastructuur beschikbaar was. Radio Twee zendt uit vanin het Amerikaans Theater, de zender is gemakkelijk bereikbaar en zo meer. Belangrijker was dat we vreesden dat een verdwijnen van de zender uit Brussel de verwijdering tussen de Brusselse Vlamingen en de Vlaams-Brabanders zou vergroten. Die kloof bestaat al, tussen Brussel en de Rand. Als het zo doorgaat, vervreemden we helemaal van elkaar. We moeten daarbij zeggen dat het concept van Radio Twee uniek is in Europa. De zender kan opgevangen worden in heel Vlaanderen, maar werkt met ontkoppelingen per provincie. Dat werkt, want de luisterdichtheid is bijzonder groot. De luisteraars zijn tevreden : ze krijgen het provinciale en regionale nieuws, maar de band met heel het grondgebied blijft bestaan. En dat geldt ook voor Radio Twee Vlaams-Brabant : het nieuws daar is bijzonder evenwichtig. Dat er in Vlaams-Brabant geen belangstelling zou bestaan voor wat in Brussel gebeurt, klopt niet. Tenslotte komen elke dag een paar honderdduizend Vlamingen hier werken. En dat is goed ook, want zij versterken de Vlaamse aanwezigheid in de hoofdstad van Vlaanderen. Net zo goed als de investeringen van de Vlaamse gemeenschap en niet van Vlaams-Brabant de Vlaamse aanwezigheid versterken. Er is dus een politiek argument om Radio Twee Vlaams-Brabant in Brussel te houden. Nu we allemaal onze eigen instellingen hebben, is er nog één kanaal : de radio. Dat gaan we toch niet dichtgooien en verplaatsen naar Leuven, enkel omdat de ?Napoleon van de Keizerstraat? dat wil ? Door alles wat Vlaams is uit Brussel weg te halen, wordt eigenlijk in de kaart gespeeld van het FDF. Die partij ziet Brussel als een gesloten, Franstalig gewest. De Vlamingen hebben Brussel nooit als derde gewest gewild. Welnu : Tobback is het aan het creëren.? Opgetekend door Misjoe Verleyen