Replieken van De Post zijn meestal meesterlijke staaltjes van rond-de-pot-draaien. Dus ook de tussenkomst van Fred Lens, woordvoerder van De Post, in 'Priorzegel afschaffen' (Knack nr. 23). Vóór 1 oktober 2002 waren alle brieven 'prior' en kostten ze euro 0,42. Zij kwamen in iets meer dan 80 procent van de gevallen 's anderendaags aan. Nu kosten ze euro 0,49 en komen voor iets meer dan 80 procent 's anderendaags aan. Enkele beschouwingen.
...

Replieken van De Post zijn meestal meesterlijke staaltjes van rond-de-pot-draaien. Dus ook de tussenkomst van Fred Lens, woordvoerder van De Post, in 'Priorzegel afschaffen' (Knack nr. 23). Vóór 1 oktober 2002 waren alle brieven 'prior' en kostten ze euro 0,42. Zij kwamen in iets meer dan 80 procent van de gevallen 's anderendaags aan. Nu kosten ze euro 0,49 en komen voor iets meer dan 80 procent 's anderendaags aan. Enkele beschouwingen. 1. Als men weet dat nauwelijks nog 50 procent van de brieven als prior wordt verzonden, wordt het duidelijk dat niet het aantal brieven De Post parten speelt, maar wel de versleten structuren. Als het postwagentje niet tijdig in Zoutenaaie geraakt, zijn alle brieven te laat, of er nu vijfhonderd of maar één in zitten. 2. Lens draait rond de pot als hij stelt 'dat er geen enkel postbedrijf is dat alle brieven de volgende dag kan afleveren'. In Nederland is dat voor 98 procent wél het geval en daar reizen nu dagelijks driemaal meer brieven onder het priorregime. In Nederland kosten priorbrieven maar euro 0,38 en een studie wijst uit dat de post er het tarief zou kunnen laten zakken tot euro 0,32 als het briefvolume in de komende vijf jaar met niet meer dan 1 procent per jaar zou afnemen. Bij een onverwachte daling van 5 procent per jaar zou nog een prijs van euro 0,37 haalbaar zijn om winst te maken! 3. Niet-prioritaire brieven krijgen nu het stigma dag+3 mee, drukwerken (zoals voorheen) dag+4. In niet één beschaafd land ter wereld, met onze bevolkingsdichtheid en met onze kleine afstanden, is er een postbedrijf te vinden dat zich zulke lange afleveringstermijnen toekent. Bovendien werkt De Post de trage aflevering nog psychologisch in de hand. Een op maandag afgegeven 'gewone brief' belandt in de bak 'donderdag' (dag +3). Drukwerk in de bak 'vrijdag' (dag+4). Voor drukwerken heeft men in Nederland de keuze uit aflevering 'morgen' (kleine meerprijs) of aflevering 'overmorgen'. De drukwerken 'morgen' gaan onmiddellijk in omloop (samen met de brieven) en komen 's anderendaags aan (óók op zaterdag!). De drukwerken 'overmorgen' worden de volgende ochtend verwerkt en worden dan op hun beurt prioritair. 4. Dag+3 en dag+4 zijn bovendien een lachertje, want drukwerken mogen (in grotere hoeveelheden) niet meer worden afgegeven na 15 uur. Dit houdt in dat mailingbedrijven rond 14 uur hun dagactiviteiten moeten afsluiten of hun drukwerken worden dag+5! In Nederland kan men ze afgeven tot 19 uur, ook voor aflevering 'morgen'. 5. De Post heeft in oktober 2002 de 'laatste lichtingen' van 80 procent van de rode postbussen teruggebracht van 16-17 uur naar 9-10 uur. Wij kunnen er zelfs eentje aanwijzen waar de laatste lichting gebeurt om 8 uur, jazeker: 's morgens! Alle poststukken gepost in 80 procent van de postbussen krijgen daardoor automatisch een dag meer aan de broek, ook de priorbrieven dus. Het is duidelijk: De Post staat niet meer ten dienste van de bevolking en van de bedrijven, maar omgekeerd. Herman Stenuit, Elewijt.