JA

Opgetekend door Hans Cattebeke
...

Opgetekend door Hans Cattebeke'Uit onderzoek is gebleken dat heel veel postbussen eigenlijk te vroeg op de dag gelicht worden. De meeste mensen denken dat ze, als ze om kwart voor vijf een brief met een priorzegel op de postbus doen, hij dan de volgende dag aankomt. Maar als de postbedienden de bussen al rond de middag voor de laatste keer leeghalen, is er geen sprake van een 'Dag+1-bestelling' waarvoor de priorzegel bedoeld is. In werkelijkheid komt de brief pas twee dagen later aan. Het onderzoek in de provincie Limburg heeft uitgewezen dat de laatste lediging van de dag bij tweederde van de postbussen al vóór de middag gebeurt. Het uur staat wel aangegeven, maar de mensen kijken daar niet altijd naar. Algemeen bekeken, is de postbedeling ook trager dan vóór de invoering van de priorzegel. De Post verwerkt dagelijks gemiddeld drie miljoen gewone brieven. Daarvan kwamen er vroeger 77,4 % de dag nadien toe. De brieven met priorzegel vertegenwoordigen 60 % van de huidige post. Daarvan zijn er daadwerkelijk 83,3 % de dag nadien op hun bestemming. De conclusie is dat er nu slechts 1,5 miljoen stuks de volgende dag aankomen terwijl dat er vroeger 2,3 miljoen waren. Bovendien komt de post zonder priorzegel pas drie dagen na de verzending aan en ook dat is een aanzienlijke vertraging voor de klant. De postbedienden bevestigen dat ze alle brieven waarop geen priorzegel kleeft automatisch aan de kant schuiven, zodat de verwerking ervan altijd een dag op zich laat wachten. De klanten van De Post hebben geen probleem met de opdeling in snelle en trage bediening. Zij weten zelf wel wat voor hen belangrijk is en wat niet. Maar ze willen wel dat hun post op tijd aankomt en dat ze daar niet meer moeten voor betalen. Wij stellen voor om de rode postbussen te behouden voor de brieven waarvan de afzender weet dat de brief drie dagen onderweg kan zijn. Daarnaast moeten er per gemeente een aantal expresbussen komen, in een andere kleur, waar de bewoners hun dringende brieven kunnen posten. Daarmee geef je niet alleen een duidelijk onderscheid aan tussen snelle en trage post, maar maak je meteen ook een einde aan de hogere tarieven. De priorzegel van De Post heeft totnogtoe gezorgd voor hogere inkomsten, maar niet voor een betere dienstverlening.''Aan de lancering van de priorzegel zijn heel wat studies voorafgegaan die uitwezen dat de voordelen groter waren dan de nadelen. De klant heeft nu de mogelijkheid om niet-prioritaire post te versturen, terwijl dat vroeger niet het geval was. Maar er heerst een misverstand over de doelstelling van de priorzegel. De garantie is niet dat de brief in honderd procent van de gevallen de dag nadien op zijn bestemming is. Er is geen enkel postbedrijf dat alle brieven de volgende dag kan leveren, omdat het technisch niet haalbaar is. De campagne voor de priorzegel wilde louter aangeven dat het ene product sneller is dan het andere. De cijfers die beweren dat er nu 800.000 gewone brieven minder aankomen op de dag na de verzending zijn onjuist. Want de situatie van vandaag kan niet worden vergeleken met 2002, omdat er toen nog geen sprake was van niet-prioritaire post. De vroegere categorieën waren drukwerk of brieven. Die kun je niet vergelijken met de huidige opdeling tussen prior en non-prior. Het enige wat we objectief kunnen vaststellen, is een kleine vooruitgang van het Dag+1-product van begin 2003 ten opzichte van het Dag+1-product van begin 2002. Dat de klanten meer moeten betalen voor een priorverzending vloeit voort uit het feit dat de verwerking van die brief 's nachts moet gebeuren. Dat zijn dure werkuren, omdat alle machines op volle capaciteit moeten draaien en de werknemers ook meer betaald moeten worden. De niet-prioritaire post wordt allemaal overdag verwerkt, wanneer de organisatiekosten voor ons veel lager zijn. De invoering van de priorzegels heeft ons dus op organisatorisch vlak vooruitgeholpen. Niemand kan ons dat verwijten. Zeker niet omdat de keuze nog altijd bij de klant ligt: want die beslist nog altijd over prior of niet-prior. Wij hebben in het begin inderdaad veel klachten gekregen van ontevreden klanten, al heeft dat voor een groot stuk te maken met perceptie. Ook vroeger kwamen niet alle brieven op tijd, maar daar werd toen minder aandacht aan besteed. De bekendmaking van de priorzegel heeft er echter voor gezorgd dat veel meer klanten de datum van verzending en ontvangst controleren.''Post is trager sinds invoering van de priorzegel.''100 % stiptheid is technisch niet haalbaar.'