Worden de mensenrechten van prins Laurent geschonden? Omdat hij de voorbije jaren geregeld in opspraak...

Worden de mensenrechten van prins Laurent geschonden? Omdat hij de voorbije jaren geregeld in opspraak is gekomen, is de regering-Michel van plan om, met de steun van koning Filip, een deel van zijn dotatie in te houden. Volgens Laurents advocaat zijn de wetten waaraan de prins zich moet houden vaag geformuleerd, waardoor hij niet weet welke taken hij mag vervullen en waarvan hij zich moet onthouden. Bovendien dreigt hij 'sociaal geïsoleerd' te raken, omdat hij minder contact met zijn familie mag hebben.