'Als zoiets met mij gebeurt, denk ik dikwijls aan de Joden die werden doodgeschoten, gewoon omdat ze ...

'Als zoiets met mij gebeurt, denk ik dikwijls aan de Joden die werden doodgeschoten, gewoon omdat ze Jood waren.' De prins was boos nadat N-VA-Kamerlid Peter Buysrogge had beweerd dat Laurent fraude had gepleegd in zijn activiteitenverslag. De prins dreigde zelfs een klacht in te dienen. Uiteindelijk nuanceerde de N-VA'er zijn betoog, waarna de prins zijn dreigement introk. Toch beloofde Laurant voortaan iedereen die 'lasterlijke of eerrovende verklaringen' over hem verspreidt voor de rechter te dagen.