Alexander Emmanuel Hendrik Albert Maria Leopold is voor de meeste Belgen vrijwel een onbekende. Hij wordt geboren op 18 juli 1942 als zoon van koning Leopold III en Lilian Baels. Bij zijn geboorte telt heel België meteen na of er wel echt negen maanden zijn verlopen sinds 11 september 1941, toen Leopold en Lilian in het geheim en enkel voor de kerk trouwden. Het burgerlijk huwelijk volgt pas op 6 december 1941. Dan is Lilian Baels al zwanger.
...

Alexander Emmanuel Hendrik Albert Maria Leopold is voor de meeste Belgen vrijwel een onbekende. Hij wordt geboren op 18 juli 1942 als zoon van koning Leopold III en Lilian Baels. Bij zijn geboorte telt heel België meteen na of er wel echt negen maanden zijn verlopen sinds 11 september 1941, toen Leopold en Lilian in het geheim en enkel voor de kerk trouwden. Het burgerlijk huwelijk volgt pas op 6 december 1941. Dan is Lilian Baels al zwanger. Alexander wordt met de rest van de koninklijke familie in juni 1944 gedeporteerd naar Duitsland. Na de bevrijding en tot de troonsafstand van Leopold III verblijft het gezin in Zwitserland. Alexander groeit op tussen een verbitterde ex-koning en een ambitieuze moeder. In 1960 trouwt koning Boudewijn en verhuist het tweede gezin van Leopold III naar Argenteuil. In 1957 komt Alexander voor het eerst in het nieuws als hij in het Children's Hospital in Boston een hartoperatie ondergaat. Eigenlijk heeft niemand veel belangstelling voor de prins, tot hij vanaf 1961 de kranten haalt met snelle auto's en allerlei pikante verhalen. Officieel studeert hij in Leuven geneeskunde, na 'met vrucht' beëindigde studies aan de Koninklijke Militaire School. Hij stopt met geneeskunde en studeert thomistische wijsbegeerte. Dat laatste wellicht op aanraden van de nieuwe aartsbisschop Leo Suenens, die een goede vriend is van koning Boudewijn. Maar ook de wijsbegeerte ligt de prins niet. Hij gaat in Boston biologie studeren. Een hardnekkig verhaal is dat hij aan die universiteit gewoon wordt buitengezet. Vanaf 1965 volgt de grote stilte. De prins verzorgt in Australië en Zuid-Afrika de public relations voor grote bedrijven. Wel is hij in 1983 aanwezig op de begrafenis van zijn vader. Dan weer stilte tot 1993 en de begrafenis van koning Boudewijn, waar hij samen met zijn jongste zus, Esmeralda, aanwezig is. Pas vijf jaar later wordt bekend dat de prins al in 1991 jaar getrouwd is met de twee keer gescheiden Léa Wolman. Een geheimgehouden huwelijk omdat zijn moeder hoopte op een adellijke verbintenis. Maar Léa mag zich van koning Albert wel prinses van België noemen. Wat ze ook doet. In 2006 richten ze samen het Hulpfonds Prins en Prinses Alexander van België op dat - volgens de website van het fonds - 'wenst hulp te bieden aan personen, getroffen in hun leven door ziekte en tegenslag'. Maar ook daar blijft prins Alexander in de schaduw van zijn vrouw. Wat wellicht verklaart dat er nauwelijks belangstelling is voor de prins. Misjoe Verleyen