'Wij leven thans in de eeuw der lastertongen. Hij die het meest onbeschaamd kan liegen, is de grootste vrijheids- en vaderlandslievende.' Dat is geen zinsnede uit een artikel over de Amerikaanse president Donald Trump of zijn Britse vriend Nigel Farage. Het citaat komt uit het in 1785 verschenen boek Apologie van de orthodoxe predikant Petrus Hofstede en gaat over de mores van die tijd. Hofstede verlangt naar meer fatsoen. Een verzuchting die in tijden van alternatieve feiten, haatproza op internetfora en 'rot toch op'-debatten in de politiek actueler is dan ooit.
...