Planten die met hittestress te maken krijgen, worden groter. Dan hebben ze meer oppervlakte ter beschikking om af te koelen. De groei wordt gereguleerd door plantenhormonen, maar hoe die precies reageren op hittestress was tot voor kort een raadsel...

Planten die met hittestress te maken krijgen, worden groter. Dan hebben ze meer oppervlakte ter beschikking om af te koelen. De groei wordt gereguleerd door plantenhormonen, maar hoe die precies reageren op hittestress was tot voor kort een raadsel. Nu is er meer inzicht. Plantenbioloog Ive De Smet (VIB/UGent) en zijn collega's melden in Nature Communications de ontdekking van een groeimechanisme dat wordt aangestuurd door de stof jasmonzuur. Dat hormoon is actief bij diverse vormen van plantenstress, zoals koude en verwonding. Met onder meer tarwe als modelplant konden de onderzoekers bevestigen dat jasmonzuur ook bij hittestress een rol speelt. Hogere temperaturen resulteren in opgedreven activiteit van twee genen, wat maakt dat er meer jasmonzuur wordt afgebroken. De extra afbraak maakt extra groei mogelijk. Andere onderzoekers presenteren in hetzelfde blad de eerste beelden van drinkende planten. Door middel van laserobservaties van het verloop van 'zwaar water' (water met een zware vorm van waterstof) in planten konden ze in real time de reis van water vanuit de wortels door de plant omhoog volgen. Nu we ons aan de klimaatopwarming moeten aanpassen, is inzicht in de waterhuishouding van planten belangrijker dan ooit.