Het roze lintje staat internationaal symbool om de betrokkenheid bij borstkanker uit te drukken. Onder impuls van Evelyn Lauder (van Estée Lauder Companies) werden de lintjes begin jaren 90 massaal verspreid om aandacht voor borstkanker te vragen en fondsen te werven voor onderzoek naar de ziekte, die toen nog grotendeels in de taboesfeer zat. Het was het begin van jaarlijks...

Het roze lintje staat internationaal symbool om de betrokkenheid bij borstkanker uit te drukken. Onder impuls van Evelyn Lauder (van Estée Lauder Companies) werden de lintjes begin jaren 90 massaal verspreid om aandacht voor borstkanker te vragen en fondsen te werven voor onderzoek naar de ziekte, die toen nog grotendeels in de taboesfeer zat. Het was het begin van jaarlijkse campagnes die, telkens in de maand oktober, zowel het brede publiek sensibiliseren als financiële middelen verzamelen in de strijd tegen de ziekte die jaarlijks aan duizenden vrouwen het leven kost. In 2006 sprong Pink Ribbon België mee op die kar als mediaproject, onder leiding van Sanoma Belgium (ondertussen geïntegreerd in Roularta). In 2014 werd de vzw Pink Ribbon operationeel in België, een nationale organisatie die zich op diverse fronten inzet voor de strijd tegen borstkanker, toegespitst op 3 domeinen: preventie, opsporing en steun aan patiënten. Om de talrijke initiatieven te kunnen waarmaken kan Pink Ribbon bogen op de steun van tientallen bedrijven die met de vzw een partnership aangingen.De wapens die Pink Ribbon hanteert in de strijd tegen borstkanker zijn tweeërlei: communicatie naar het brede publiek, via het Pink Ribbon-magazine en de Pink Ribbon-website enerzijds, en fondsenwerving nodig voor de financiering van fundamenteel onderzoek en concrete projecten anderzijds. Om de transparantie optimaal te houden, worden deze fondsen beheerd door de Koning Boudewijnstichting (Pink Ribbon Fonds). Dit staat garant voor correct beheer, juiste begeleiding en keuze van projecten. De vzw wordt bovendien bijgestaan door vooraanstaande borstkankerexperten. Iedereen kan de strijd van Pink Ribbon tegen borstkanker mee ondersteunen door mee te stappen in de Roze Mars, het roze lintje op te spelden of een product te kopen waarvan een deel van de aankoopprijs wordt afgestaan aan de vzw.