JA

De procedure is pervers om drie redenen. Ten eerste omdat ze er anders uitziet dan ze is. Ze geeft de indruk dat de rector voor acht jaar wordt verkozen, terwijl het maar een verkiezing is voor een benoeming voor vier jaar, met de mogelijkheid om ze te verlengen zonder verkiezing, na een evaluatie. Ten tweede: degenen die het misverstand inzagen, gingen ervan uit dat het verlengen van het mandaat van de rector een formaliteit zou zijn, tenzij hij bij wijze van spreken zijn vrouw zou hebben vermoord. Maar dat was dus een misrekening. Door haar dubbelzinnigheid zet de procedure mensen tegen elkaar op. Tekenend is dat de kritieken niet zozeer gericht zijn op de beslissing an sich, maar wel op de procedure. Er heerst verontwaardiging: het kan toch niet dat de Inrichtende Overheid, een soort algemene vergadering van de K.U.Leuven waarin onder meer bisschoppen zitting hebben, de verkiezing van de rector door 140...

De procedure is pervers om drie redenen. Ten eerste omdat ze er anders uitziet dan ze is. Ze geeft de indruk dat de rector voor acht jaar wordt verkozen, terwijl het maar een verkiezing is voor een benoeming voor vier jaar, met de mogelijkheid om ze te verlengen zonder verkiezing, na een evaluatie. Ten tweede: degenen die het misverstand inzagen, gingen ervan uit dat het verlengen van het mandaat van de rector een formaliteit zou zijn, tenzij hij bij wijze van spreken zijn vrouw zou hebben vermoord. Maar dat was dus een misrekening. Door haar dubbelzinnigheid zet de procedure mensen tegen elkaar op. Tekenend is dat de kritieken niet zozeer gericht zijn op de beslissing an sich, maar wel op de procedure. Er heerst verontwaardiging: het kan toch niet dat de Inrichtende Overheid, een soort algemene vergadering van de K.U.Leuven waarin onder meer bisschoppen zitting hebben, de verkiezing van de rector door 1400 kiezers tenietdoet! Dat is nochtans de consequentie van het systeem. Overigens, hoewel de rector niet door zijn kiezers wordt geëvalueerd, is de procedure toch democratisch legitiem, want ze is destijds uitgedacht en goedgekeurd door mensen die daartoe democratisch gemachtigd waren. Maar het systeem wordt niet begrepen. Daarover spreek ik mij hier niet uit. Maar ik pleit wel voor een 'gewone' verkiezing. De huidige constructie is te ingewikkeld voor mijn eenvoudig brein. De procedure waarmee beslist is het mandaat van Marc Vervenne niet te verlengen is niet pervers, want dat zou impliceren dat er oneervolle bedoelingen achter schuilgaan. Dat is uitdrukkelijk niet het geval. De procedure moet worden herbekeken, maar ze is correct verlopen. Ze was goed bedoeld, maar heeft, helaas, tot ongewenste effecten geleid. Het had anders kunnen lopen als de rector andere conclusies had getrokken uit het rapport van de evaluatiecommissie. Nu lijkt het alsof hij afgekeurd zou zijn, terwijl dat absoluut niet zo is. Vervenne is overigens altijd als eerste geïnformeerd. Hij dacht dat de IO, tegen het advies van de evaluatiecommissie in, toch zou beslissen om zijn mandaat te verlengen. Maar dat is niet gebeurd. Laten we niet de schade opmeten, maar de controverse aangrijpen als een opportuniteit voor meer transparantie en een beter functionerende universiteit. De procedure is pervers om drie redenen. Ten eerste omdat ze er anders uitziet dan ze is. Ze geeft de indruk dat de rector voor acht jaar wordt verkozen, terwijl het maar een verkiezing is voor een benoeming voor vier jaar, met de mogelijkheid om ze te verlengen zonder verkiezing, na een evaluatie. Ten tweede: degenen die het misverstand inzagen, gingen ervan uit dat het verlengen van het mandaat van de rector een formaliteit zou zijn, tenzij hij bij wijze van spreken zijn vrouw zou hebben vermoord. Maar dat was dus een misrekening. Door haar dubbelzinnigheid zet de procedure mensen tegen elkaar op. Tekenend is dat de kritieken niet zozeer gericht zijn op de beslissing an sich, maar wel op de procedure. Er heerst verontwaardiging: het kan toch niet dat de Inrichtende Overheid, een soort algemene vergadering van de K.U.Leuven waarin onder meer bisschoppen zitting hebben, de verkiezing van de rector door 1400 kiezers tenietdoet! Dat is nochtans de consequentie van het systeem. Overigens, hoewel de rector niet door zijn kiezers wordt geëvalueerd, is de procedure toch democratisch legitiem, want ze is destijds uitgedacht en goedgekeurd door mensen die daartoe democratisch gemachtigd waren. Maar het systeem wordt niet begrepen. Daarover spreek ik mij hier niet uit. Maar ik pleit wel voor een 'gewone' verkiezing. De huidige constructie is te ingewikkeld voor mijn eenvoudig brein. De procedure waarmee beslist is het mandaat van Marc Vervenne niet te verlengen is niet pervers, want dat zou impliceren dat er oneervolle bedoelingen achter schuilgaan. Dat is uitdrukkelijk niet het geval. De procedure moet worden herbekeken, maar ze is correct verlopen. Ze was goed bedoeld, maar heeft, helaas, tot ongewenste effecten geleid. Het had anders kunnen lopen als de rector andere conclusies had getrokken uit het rapport van de evaluatiecommissie. Nu lijkt het alsof hij afgekeurd zou zijn, terwijl dat absoluut niet zo is. Vervenne is overigens altijd als eerste geïnformeerd. Hij dacht dat de IO, tegen het advies van de evaluatiecommissie in, toch zou beslissen om zijn mandaat te verlengen. Maar dat is niet gebeurd. Laten we niet de schade opmeten, maar de controverse aangrijpen als een opportuniteit voor meer transparantie en een beter functionerende universiteit. opgetekend door jan jagers