Het Europees Parlement moet zich binnenkort uitspreken over de opheffing van de parlementaire onschendbaarheid van Frank Vanhecke. Het parket van Dendermonde heeft dat gevraagd omdat het de vroegere voorzitter van het Vlaams Belang wil vervolgen voor inbreuken op de racismewet.
...

Het Europees Parlement moet zich binnenkort uitspreken over de opheffing van de parlementaire onschendbaarheid van Frank Vanhecke. Het parket van Dendermonde heeft dat gevraagd omdat het de vroegere voorzitter van het Vlaams Belang wil vervolgen voor inbreuken op de racismewet. Drie jaar geleden trokken enkele minderjarigen in Sint-Niklaas tot drie keer toe een spoor van vernieling op een kerkhof. Bij hun vierde poging werden ze op heterdaad betrapt. In de lokale editie van het partijblad wijdde het VB daar een artikeltje aan, met de titel 'Wat je in de pers niet kon of mocht lezen'. De partij hekelde in het artikel dat de buitenwereld niet mocht weten dat de jonge daders van allochtone afkomst waren. 'Ik had echter andere informatie', zegt burgemeester Freddy Willockx (SP.A). 'Toen ik hoorde van de publicatie heb ik dat nog eens nagevraagd bij de korpschef, die mij bevestigde dat de vier daders autochtonen waren. Daarna heb ik de lokale vertegenwoordigers van het VB enkele dagen respijt gegeven om hun excuses aan te bieden. Toen dat niet gebeurde, heb ik klacht ingediend bij het parket en bij het Centrum voor Gelijke Kansen en Racismebestrijding.' Het VB verspreidde zeven weken na de eerste publicatie een speciale editie van het blad, waarin behalve een karikatuur van Willockx ook een rechtzetting stond met verontschuldigingen over de foute informatie. Volgens Frank Vanhecke heeft hij daartoe de opdracht gegeven zodra hij op de hoogte werd gebracht. In het oorspronkelijke artikel stond letterlijk: 'Wat men echter niet mocht vernemen is dat de daders, allen jonge tieners, allochtonen waren, jongeren van een vreemde afkomst.' Aan die 'vergissing' ergert Willockx zich bijna drie jaar na de feiten naar eigen zeggen niet meer. Hij heeft het veel moeilijker met wat daar onmiddellijk op volgt: 'Een cultuur die geen respect heeft voor de doden en symbolen van een ander geloof, is een ontspoorde cultuur.' Vanhecke was niet rechtstreeks bij de publicatie betrokken, maar doordat de naam van de auteur onbekend was en hij als verantwoordelijke uitgever vermeld stond, werd de klacht wel tegen hem gericht. Omdat de auteur zich later spontaan bij het parket ging aangeven, vindt het VB het nu onterecht dat Vanhecke nog steeds geviseerd wordt. De partij beroept zich daarvoor op de grondwet, die zegt dat als de schrijver bekend is, hij exclusief aansprakelijk is voor de inhoud. 'Dat verandert echter als er achteraf nog aanpassingen gebeuren aan de tekst', zegt professor mediarecht Dirk Voorhoof (UGent). Volgens het onderzoek van het parket is dat wel degelijk het geval. 'Op de computer van de auteur die ze hebben aangeslagen, heeft het parket een oude versie teruggevonden die lichtjes afwijkt van het artikel dat uiteindelijk is verschenen', zegt Vanhecke. 'De inhoud van het artikel is daar niet door gewijzigd.' Ook de titel is niet terug te vinden in de oude versie van het artikel, maar dat betekent volgens Vanhecke nog niet dat die door iemand anders dan de auteur boven het artikel is geplaatst. Van een rechtszaak is voorlopig geen sprake. Daarvoor zou eerst Vanheckes parlementaire onschendbaarheid moeten worden opgeheven. 'Als het Europees Parlement neen zegt, dan is de zaak van de baan', zegt de Dendermondse parketwoordvoerder Theo Byl. Een aparte rechtszaak tegen de auteur alleen is dan evenmin waarschijnlijk. Vanhecke vroeg de commissie justitie van het Europees Parlement om de zitting waarin beslist wordt over zijn onschendbaarheid openbaar te houden, maar die vraag werd ondertussen geweigerd. Hoogstwaarschijnlijk is het wachten op de beslissing tot de plenaire vergadering van mei of juni. Vanhecke maakt zich weinig illusies dat hij nog aan een rechtszaak kan ontsnappen. Ook de Franse nationalist Jean-Marie Le Pen verloor in het Europese halfrond al enkele keren zijn parlementaire onschendbaarheid. Begin dit jaar werd hij zelfs nog veroordeeld wegens aanzetten tot racisme. Als de rechtszaak er komt, riskeert Vanhecke uit zijn politieke rechten te worden ontzet.DOOR HANNES CATTEBEKE