Sinds 2006 is met man en macht gewerkt aan Vlaanderen in Actie (ViA), een project van toenmalig Vlaams minister-president Yves Leterme (CD&V) dat door zijn opvolger Kris Peeters is voortgezet. Het moet Vlaanderen bij de vijf best presterende Europese regio's krijgen. Op het derde en laatste ViA-forum in Hasselt werd het door de Vlaamse regering ondertekend en voorgesteld aan de ongeveer 1500 stakeholders,...

Sinds 2006 is met man en macht gewerkt aan Vlaanderen in Actie (ViA), een project van toenmalig Vlaams minister-president Yves Leterme (CD&V) dat door zijn opvolger Kris Peeters is voortgezet. Het moet Vlaanderen bij de vijf best presterende Europese regio's krijgen. Op het derde en laatste ViA-forum in Hasselt werd het door de Vlaamse regering ondertekend en voorgesteld aan de ongeveer 1500 stakeholders, vertegenwoordigers uit het Vlaamse bedrijfsleven, uit de universiteiten en uit het middenveld, die aan ViA hebben meegewerkt. Het Toekomstpact 2020 bevat twintig concrete doelstellingen op het vlak van onderzoek en innovatie, energiebeleid, talentontwikkeling, werkgelegenheid, armoedebestrijding, milieu en nog veel meer. KRIS PEETERS: Om te beginnen bestaat er een brede maatschappelijke consensus over dit plan. Bovendien hebben we de voorgestelde clusters van maatregelen zo concreet mogelijk gemaakt. Zo moet de werkzaamheidsgraad in Vlaanderen tegen 2020 met 5 procent toenemen tot 70 procent van de actieve bevolking. Investeringen in onderzoek en innovatie moeten 3 procent van het bruto binnenlands product bedragen, dat betekent 300 miljoen extra tegenover vandaag. Daar zal de volgende Vlaamse regering werk van moeten maken. PEETERS: Ik weet er alles van, ik heb als Unizo-voorzitter het Pact van Vilvoorde mee ondertekend. We hebben geprobeerd niet in dezelfde valkuilen te stappen en het Toekomstpact 2020 zoveel mogelijk van onderuit te laten groeien. Het komt er nu op aan alle Vlamingen er warm voor te maken. We hebben geen keus. De vergelijking met andere Europese topregio's leert dat zonder duidelijke en weloverwogen langetermijnvisie de omslag van een investeringseconomie naar een innovatieve kenniseconomie simpelweg onmogelijk is. PEETERS: Dat klopt, maar het uitblijven van een staatshervorming mag geen excuus zijn om niets te doen. Wat betreft de gemeenschapsdialoog plan ik deze week intensief contacten met de Franstaligen. Volgende week dan moet duidelijk zijn of een doorstart haalbaar is. Han Renard