In Den Haag werden 37 ouders van 26 zieke kinderen die zich aanmeldden bij een huisarts of waren opgenomen in een ziekenhuis geïnterviewd in het kader van een studie. De ouders, onder wie 24 moeders en 13 vaders...

In Den Haag werden 37 ouders van 26 zieke kinderen die zich aanmeldden bij een huisarts of waren opgenomen in een ziekenhuis geïnterviewd in het kader van een studie. De ouders, onder wie 24 moeders en 13 vaders, werd gevraagd hoe ernstig ze de toestand van hun kind, tussen 0 en 5 jaar, inschatten en waarop ze letten om zich daar een idee over te vormen. Ouders letten vooral op gedragsveranderingen bij hun kind, zo bleek. Zo doet een druk kindje dat zich apathisch gaat gedragen, of een rustig kind dat plots verandert in een woelwater, bij de meeste ouders alarmbellen afgaan. De hoogte van de gemeten koorts maakt minder indruk, tenzij de temperatuur boven 40° Celsius stijgt. Daartegenover vinden ouders weinig drinken of eten ook zorgwekkend. De onderzoekers concluderen dat ouders de ernst van de ziekte van hun kind vrij goed kunnen inschatten.