De VZW Atos wordt door het ACV beschuldigd van pi- raterij. Atos is door het ACV opgericht en afgestoten.
...

De VZW Atos wordt door het ACV beschuldigd van pi- raterij. Atos is door het ACV opgericht en afgestoten. Het vakbondsdossier van het ACV en ABVV viseert expliciet de Limburgse VZW Atos met zijn aanklacht tegen de ?piraatophalingen?, waarbij de zakken van andere organisaties worden weggekaapt. Ook Raphaël Ernst van de ophaalorganisatie Terre, de grootste in Franstalig België, protesteert tegen die praktijken : ?Atos schuimt nu ook de gemeenten af waarmee wij een overeenkomst hebben. Toevallig altijd in de periode dat wij onze zakken ophalen. Zelf zijn wij nog nooit in Vlaanderen geweest. Maar er is zo'n anarchie van organisaties in Vlaanderen dat zij nu naar Wallonië uitwijken.? Directeur Dirix van Curitas beweert eveneens dat zijn chauffeurs al gezien hebben hoe Atos voor dag en dauw op pad gaat om lompenzakken van anderen op te pikken. Atos stopt nu blanco zakken in de brievenbussen, met een briefje waarop staat : ?Klerenactie voor ontwikkelingshulp aan de derde wereld. Wij hebben niet de mogelijkheden U een mooi bedrukte zak te bezorgen. Elke frank wordt nuttig besteed. Mogen wij U vriendelijk vragen de zak, met kleding, lakens, ondergoed, huishoudlinnen of andere zaken, klaar te zetten. Open Uw hart, open Uw hand.? Vroeger bleef Atos in de regio Limburg-Antwerpen, maar nu wordt het hele land aangedaan. Ook met kledingcontainers is Atos nu al begonnen. De VZW Atos werd in de jaren tachtig in Limburg juist opgericht door het ACV onder meer door huidig textielsecretaris André Tweepenninckx als een soort vangnet voor door de crisis werkloos geworden of om andere reden ontslagen vakbondsmilitanten. Atos is de afkorting van Alternatieve Tewerkstelling voor Ontwikkelingssamenwerking. Naar aanleiding van de sluiting van de NV Limtex werd ook nog een alternatief lompenbedrijf Foci opgericht met steun van het ACV-verbond Limburg. Bovendien werd de coöperatieve vennootschap Kringloop opgericht om gelden te verzamelen via de uitgifte van aandelen onder toepassing van de wet- Cooreman-De Clercq. Toen de BAC, de bank van de christelijke werknemersbeweging, de aandelen begon te verkopen, bracht dat veertien miljoen frank op. Dat geld werd belegd in Foci (tien miljoen) en Atos (vier miljoen). Na enkele jaren stelden de bestuurders van Foci vast dat zij door slecht management acht miljoen frank verlies geleden hadden. De VZW Atos deed het veel beter. De opgestarte activiteiten bestonden onder meer uit een confectie-atelier, een boekbinderij, winkels voor tweedehandse kleren ( Assepoes in Genk en Hasselt) en boeken ( Snuffel). Al na enkele jaren kon Atos twee huizen kopen en afbetalen. Het BAC-geld werd terugbetaald. Bij Atos werken nu 24 mensen, zij het in een DAC-statuut, dus door de staat betaald. Toch besloot ?de Beweging?, die eerder al de miljoenen verlies van Kringloop slecht had kunnen verteren, om met Atos te breken. Het ACV distantieerde zich openlijk van Atos en verbood zijn personeel om er nog in te participeren. In een ACV-nota uit die tijd werd onder meer kritiek gegeven op de financiële en fiscale gang van zaken, bijvoorbeeld op het feit dat er voor aankopen van duizend frank in de tweedehandswinkels fiscale attesten werden afgeleverd. André Tweepenninckx : ?Atos was een centralistisch geleide onderneming geworden, zonder inspraak, in een waas van geheimzinnigheid en ondoorzichtigheid.? Bij de VZW Atos wil men weinig commentaar kwijt, maar Roger Colemont vermoedt dat er een oude syndicale rekening wordt vereffend. Hij legt een lijst van projecten voor die Atos in binnen- en buitenland steunt. Volgens Colemont kan het inderdaad ?botsen? tijdens de ophalingen : ?Wij weten in Hasselt niet wat langs de baan gebeurt, maar het gebeurt zeker niet systematisch en uit kwade wil. Wij hebben al protesten ontvangen van Waalse gemeenten. Maar wij hebben een landelijke vergunning en mogen in het hele land inzamelen. Terre heeft daar geen alleenrecht. Het probleem is dat er hier geen afspraken bestaan zoals in Nederland.?