Wat roept Knack bij u op?
...

Wat roept Knack bij u op? Anne-Sophie Bailly: Ik sta natuurlijk op een andere manier dicht bij Knack dan een willekeurige lezer, want Knack is binnen Roularta gewoon onze partner, ons zusterblad, ons Nederlandstalige alter ego. Welke kenmerken delen Knack en Le Vif volgens u? Bailly: Het zijn op de eerste plaats nieuwsmagazines, maar ze maken ook veel plaats voor debat en laten een brede waaier van opinies aan bod komen. De lezer aanzetten tot reflectie door hem nieuwe gezichtspunten aan te reiken: dat is het doel. En dus niet: hem voorgekauwde waarheden voorzetten of opdringen. Het is belangrijk om het beschaafde ideeëndebat in de samenleving te stimuleren, want daaraan schort het vandaag soms. U werkte al als journalist, newsmanager en adjunct-hoofdredacteur bij de Franstalige zakenkrant L'Echo. Nam u toen soms ook Knack ter hand? Bailly:Knack is een referentiepunt voor veel Franstalige journalisten, maar persoonlijk las ik vaker Trends, omdat ik bij L'Echo toch vooral bezig was met financieel-economisch nieuws en minder met maatschappelijk of politiek nieuws. Hoe staat u tegenover samenwerking tussen Knack en Le Vif, die weliswaar zusterbladen zijn maar in een ander medialandschap werken en met een andere publieke opinie te maken krijgen? Bailly:Bij L'Echo werkte ik heel intens samen met mijn collega's van De Tijd. Dagelijks wisselden we ideeën en nieuwtjes uit. Ik was het dus gewend om nauw te overleggen met Nederlandstalige collega's, zonder dat we daarom hetzelfde deden. En ik vond dat altijd een troef. Je kunt krachten bundelen, en het is interessant om de dingen eens vanuit een andere invalshoek te bekijken. Dat heb ik ook als ik met de Knack-hoofdredactie overleg. Twee weten meer dan één. Zonder dat we daarom hetzelfde blad maken, en hoewel we niet op dezelfde dag verschijnen, kunnen we goed samenwerken rond bepaalde dossiers. Recent hebben we een mooi dossier gemaakt rond complottheorieën. Ik had echt zin om dat samen te doen met Knack, om de lancering van de vernieuwde Le Vif nog wat extra luister bij te zetten. Hoe ziet u de toekomst van nieuwsmagazines, nu de strijd om het nieuws zich steeds meer online afspeelt? Bailly:De digitale omslag maken is gemakkelijker voor een krant dan voor een weekblad, dat klopt. Maar ik vraag me af of de komende jaren de verschillen tussen kranten en weekbladen niet geleidelijk zullen vervagen. Kranten hebben nu dikke weekendbijlagen die op magazines lijken, terwijl ze tijdens de week sterk inzetten op onlineberichtgeving. Dat is eigenlijk, vanuit een andere startpositie, dezelfde weg als wij nu afleggen. Maar als weekblad hebben we een lange traditie in het zoeken naar nieuwe, originele invalshoeken en het uitstijgen boven de waan van de dag. Naarmate de verschillen meer vervagen, zouden de weekbladen in die zin een lengte voorsprong op kranten kunnen hebben. Wat Le Vif en Knack moeten beogen? Dat ze als medium en als merk een sterke referentie blijven, waar de lezer zich ook bevindt. Via de app op zijn smartphone als hij in de tram zit, met het blad als hij op zaterdagmiddag in de sofa ligt, of via de site als hij tijdens de week op zijn werkcomputer het nieuws wil raadplegen. De lezer moet moeiteloos bij ons terechtkunnen, altijd en overal.