Sinds begin vorig jaar moet elke verhuurder die een nieuw huurcontract afsluit, zorgen dat het binnen twee maanden na de ondertekening wettelijk geregistreerd wordt. Ook huurders kunnen hun huurcontract (gratis) laten registreren, maar dat is geen verplichting. Registratie maakt het contract wel 'bindend voor derden'. Mocht de verhuurder het onroerend goed vervolgens verkopen, dan kan de huurder er niet worden uitgezet. Volgens de vzw Eigenaarsbond wordt die verplichte registratie door het leeuwendeel van de verhuurders nagelee...

Sinds begin vorig jaar moet elke verhuurder die een nieuw huurcontract afsluit, zorgen dat het binnen twee maanden na de ondertekening wettelijk geregistreerd wordt. Ook huurders kunnen hun huurcontract (gratis) laten registreren, maar dat is geen verplichting. Registratie maakt het contract wel 'bindend voor derden'. Mocht de verhuurder het onroerend goed vervolgens verkopen, dan kan de huurder er niet worden uitgezet. Volgens de vzw Eigenaarsbond wordt die verplichte registratie door het leeuwendeel van de verhuurders nageleefd, al blijft een kleine groep het nog altijd zien als een maatregel waarmee de fiscus een beter zicht op hun volledige inkomsten probeert te krijgen. De registratie kon tot voor kort enkel door het contract naar het plaatselijke registratiekantoor te sturen en het te laten afstempelen (zodat het een 'vaste datum' krijgt). Maar minister van Financiën Didier Reynders (MR) vindt dat die registratieprocedure vlotter en efficiënter zou moeten kunnen, en kondigde daarom in maart op de bouwbeurs Batibouw al trots aan dat de verplichte registratie voortaan ook online zou kunnen, via www.myrent.be. Net zoals bij de elektronische belastingaangifte kan dat met een elektronische identiteitskaart of met een 'token' (een code aan te vragen bij het registratiekantoor). Ook de huurdersbonden juichen de vereenvou- diging van de procedure toe. De minister voegde er nog aan toe dat hij zo ook een beter zicht krijgt op de bewegingen op de huurmarkt. Maar de aankondiging van Reynders bleek wat voortvarend, want het systeem van de Federale Overheidsdienst (FOD) Financiën kon de toestroom niet aan. Onder meer de woonwinkels signaleerden in de eerste weken dat de site gewoon niet leek te werken. 'Er was een probleem omdat huurders achteraf niet op de hoogte werden gebracht', zegt Geert Inslegers, woordvoerder van de huurdersbonden. 'De mensen wisten dus niet of hun huurcontract nu geregistreerd was of niet. Aangezien dat juridisch toch wel een groot verschil maakt, raadden wij huurders aan dat na te vragen bij het registratiekantoor. Maar daar konden ze die vragen niet binnen een redelijke termijn beantwoorden, omdat ze blijkbaar overspoeld waren door registraties en geen geïnformatiseerde databestanden hadden. Dat hebben we gesignaleerd, en het probleem is intussen in bijna alle registratiekantoren opgelost', aldus Inslegers. Nu werkt www.myrent.be dus wel, en op de site worden ook enkele modelcontracten aangeboden, onder meer van consumentenorganisatie Test-Aankoop en het Algemeen Eigenaars en Mede-eigenaars Syndicaat (AES). Ook de contracten van de huurdersbonden zullen er binnenkort te vinden zijn. Thomas Verbeke