Als leraar Nederlands in het tso heb ik genoeg achtergrond om te stelle...

Als leraar Nederlands in het tso heb ik genoeg achtergrond om te stellen dat de lespraktijk écht nauw probeert aan te sluiten bij de leefwereld en de praktische noden ('Ons onderwijssysteem houdt de ongelijkheid in stand', Knack nr. 44). Bij leerlingen, ook allochtonen, van wie de ouders realistisch in de samenleving staan, levert dat mooie resultaten op.