'Mijn ouders gingen op in het flamingantisme, waar helaas ook een Germaanse verafgoding bij hoorde.' Dirigent Sigisw...