Waterbiotopen hebben dikwijls voedingsstoffen van op het land nodig om te floreren. In de rivieren van de Afrikaanse savanne...

Waterbiotopen hebben dikwijls voedingsstoffen van op het land nodig om te floreren. In de rivieren van de Afrikaanse savannen brengen nijlpaarden ze binnen. Ze grazen 's nachts op het land, en overdag verrijkt hun mest het water waarin ze zitten. Maar nijlpaarden ruimen steeds frequenter plaats voor vee. Een individuele koe of geit brengt veel minder mest aan dan een nijlpaard. Volgens Proceedings of the Royal Society of London B zijn ze echter zo talrijk dat ze het watermilieu toch verstoren. Hun mest is ook veel voedselrijker dan die van nijlpaarden. Massale plantengroei en algenbloei zijn er de gevolgen van.