Er zit een methode in het optreden van de Franstalige groenen. Soms lijken ze te vrezen dat premier Verhofstadt het ook wel eens zou kunnen ménen als hij zegt dat economische groei en duurzame ontwikkeling moeten samengaan. Want als hij het meent, mogen in 2003 rood, blauw en groen gezamenlijk pronken met een groene trendbreuk.
...

Er zit een methode in het optreden van de Franstalige groenen. Soms lijken ze te vrezen dat premier Verhofstadt het ook wel eens zou kunnen ménen als hij zegt dat economische groei en duurzame ontwikkeling moeten samengaan. Want als hij het meent, mogen in 2003 rood, blauw en groen gezamenlijk pronken met een groene trendbreuk. Als de premier niet zwicht voor lobbyisten die toch nog een vergunning trachten los te weken voor de levering van nucleair materiaal aan Pakistan, komt dat misschien wel omdat het hem vorige zomer al menens was met dat exportverbod. Ook zonder "druk" van el sympático Olivier Deleuze. Er heerst in de paars-groene coalitie een wijdverbreid inzicht in wat het algemeen belang precies inhoudt als het over economie en ecologie gaat. Dat is soms sneu voor een partij die bij de achterban graag de indruk wekt dat zij - en zij alleen - daar borg voor staat. Stilaan moeten ze bij Ecolo beginnen te beseffen dat wat vluchtige vreugde in de eigen kring niet opweegt tegen wat in deze nieuwe politieke ploeg "tergend haalbaar" is om vooruitgang te boeken in de dossiers die er voor groenen echt moeten toe doen.NACHT- EN UITVLUCHTENDe nachtvluchten op Zaventem zijn zo'n dossier. Toen gewezen minister van Verkeer Herman De Croo (VLD) een rode loper uitrolde voor het koerierbedrijf DHL, en het zijn fiat gaf voor nachtvluchten, zat de luchthaven nog niet aan de grenzen van zijn groei. En de context zag er anders uit. Het ging om twee à drie vluchten per nacht. Door die toezeggingen kreeg DHL een economisch voordeel op alle andere koerierdiensten. Het is niet toevallig dat geen van de andere groten uit de sector 's nachts vliegt op Zaventem. Niet alleen groenen, ook liberalen beseffen vandaag dat DHL de waarheid geweld aandoet als het zegt dat het door een verbod op nachtvluchten uit de markt zal worden geprijsd. Op buitenlandse luchthavens gelden al langer strenge normen inzake economische groei en leefbaarheid. Als Zaventem die weg volgt, zou dat de concurrentie alleen maar eerlijker maken. Of hoe een groen inzicht een liberaal principe kan dienen. Het gaat dus om meer dan vier uren nachtrust. Het moeten er minstens acht zijn. Stillere vliegtuigen volstaan niet, als het aantal vluchten nog verder toeneemt. De bestuurder van de nationale luchthaven, Brussels International Airport Company (BIAC), moest dus met creatievere voorstellen voor de dag komen. Dat was de hoop van minister van Overheidsbedrijven Rik Daems (VLD), toen hij BIAC in oktober vorig jaar liet weten dat hij van hen nog voor het einde van het jaar een voorstel voor nachtquota verwachtte. Het viel bij Daems in de bus op 2 december. Daems maakte het over aan zijn collega Isabelle Durant (Mobiliteit en Vervoer, Ecolo), met de vraag om rond de tafel te gaan zitten. Dat gebeurde niet. Wel volgde wat discussie over wie uiteindelijk bevoegd was om knopen door te hakken. Durant, zo werd beslist. Zij pakte uit met een regeling waarbij wel rekening werd gehouden met de voorstellen van BIAC (geluidsquota en heffingen), maar het paradepaardje werd het verbod op nachtvluchten tussen één en vijf uur. Een symbool was geboren. En prompt dreigen andere discussiepunten, zoals de grondwater- en bodemverontreiniging door kerosine of de verlenging van de landingsbaan 25L, geslachtofferd te worden aan die vier uren gegarandeerde nachtrust. Pogingen tot overleg met BIAC zijn er zeker geweest, zeggen de groenen, maar BIAC weigerde op een nogal kinderachtige manier elk contact met het kabinet-Durant. Vorige week gingen Durant en Daems dan samenzitten en besloten ze om van BIAC "alternatieve voorstellen" te vragen. Dat had dus ook al op 2 december gekund. Meer beleidslogica zit er in wat Vlaams minister van Leefmilieu Vera Dua (Agalev) al een tijdje in alle rust onderzoekt: geluidsnormen voor de luchthavens op Vlaams grondgebied. In principe dus ook voor Zaventem. Haar collega Steve Stevaert (SP) weet hoe delicaat dit is. Vorig jaar nog veroorzaakte hij een rel met zijn stelling dat Zaventem onder Vlaamse voogdij moest komen. Dan kon Vlaanderen, met Vlarem onder de arm, de nachtrust rond de luchthaven desnoods afdwingen. Tussen haakjes: het was de vorige minister van Leefmilieu Theo Kelchtermans (CVP) die de luchthaven van Zaventem op de Vlarem-lijst van "hinderlijke bedrijven" liet zetten. Het is meer dan een fait-divers dat de kabinetschef van premier Verhofstadt, Luc Coene (VLD), lid is van het actiecomité Wakker Tervuren. Dat en soortgelijke comités tellen onder hun sympathisanten nog wel meer politieke kleuren. Groen is er daar eentje van. Idealiter mag in 2003, en nu al in oktober, iedereen prat gaan op een duurzame oplossing. Of die er deze week al komt op de ministerraad, is twijfelachtig. Want Durant is het nu aan de achterban verplicht om voor het vier-uren-verbod te blijven knokken.F.R.