Vandaag laat de fiscus nog toe dat u de eerste premie van een nieuwe levensverzekering in 2009 betaalt en toch fiscaal aftrekt van uw inkomsten van 2008. Deze zogenaamde 'terugwerkende kracht' geldt wel maar maximaal zes maanden. U kunt dus nog tot 30 juni 2009 een nieuwe levensverzekering sluiten, de premie betalen en deze fiscaal in mindering brengen van het voorbije inkomstenjaar. Uw verzekeraar kan u daarvoor een fiscaal attest bezorgen.
...

Vandaag laat de fiscus nog toe dat u de eerste premie van een nieuwe levensverzekering in 2009 betaalt en toch fiscaal aftrekt van uw inkomsten van 2008. Deze zogenaamde 'terugwerkende kracht' geldt wel maar maximaal zes maanden. U kunt dus nog tot 30 juni 2009 een nieuwe levensverzekering sluiten, de premie betalen en deze fiscaal in mindering brengen van het voorbije inkomstenjaar. Uw verzekeraar kan u daarvoor een fiscaal attest bezorgen. Op die manier kunt u een premie betalen van maximaal 1990 euro, en hierop een belastingbesparing krijgen van 30 à 40 procent (plus de uitgespaarde gemeentebelasting). Alleen de eerste premie van een nieuwe levensverzekering kan hiervan genieten. 'Het is een maatregel die is ontstaan in de jaren 80 om een puur praktische reden', verduidelijkt Edwin Desnyder, de huisfiscalist van verzekeringsfederatie Assuralia. 'Omdat er toen door de beperkte informatica veel vertraging was bij de administratieve verwerking, mocht het ook met terugwerkende kracht. Maar de informatica is intussen fel geëvolueerd, dus dat argument geldt vandaag niet meer. Nu bestaat het eigenlijk alleen nog als een soort van tolerantie van de administratie.' Deze terugwerkende kracht geldt trouwens ook voor de eerste premie van een nieuwe schuldsaldoverzekering. Want als u gedurende de eerste zes maanden van 2009 een woonlening hebt afgesloten, zijn de interesten en de kapitaalaflossingen van een dergelijke lening fiscaal aftrekbaar, tot maximum 2770 euro per ontlener in het inkomstenjaar 2009. Meestal zijn er dan genoeg interesten en kapitaalaflossingen terugbetaald, zodat er geen fiscale ruimte meer is voor de premies van de schuldsaldoverzekering. U kunt dus beter de premie van de schuldsaldoverzekering in één keer betalen - onder de vorm van een zogenaamde koopsom - en deze zes maanden fiscaal laten terugwerken. Zo kunt u alsnog 30 à 40 procent van maximaal 1990 euro (per partner) fiscaal besparen. Belangrijk om weten is wel dat 2009 uw laatste kans is om hiervan gebruik te maken. De terugwerkende kracht zal vanaf 1 januari 2010 immers definitief tot het verleden behoren voor levensverzekeringen en schuldsaldoverzekeringen. De belastingvermindering zal dan enkel nog in het jaar van betaling kunnen worden toegepast. 'Er was niet echt een reden waarom de regel nog bestond, en voor de administratie betekent het afschaffen ervan natuurlijk heel wat minder uitgaven', zegt Desnyder. 'Maar wij vinden het jammer omdat het onze klanten minder flexibiliteit geeft. Het was een extra mogelijkheid voor mensen die bijvoorbeeld een huis aan het bouwen zijn, en die vervalt nu.' Thomas Verbeke