MACHT VAN EEN KONING, AMBITIE VAN EEN KOE

Een koning die een wereldrijk bestiert, gebieden verovert, grootse bouwwerken neerplant en... denkt dat hij een koe is en begint te grazen? Te gek voor woorden, maar het staat in de Bijbel: Nebukadnezar is zijn naam.
...

Een koning die een wereldrijk bestiert, gebieden verovert, grootse bouwwerken neerplant en... denkt dat hij een koe is en begint te grazen? Te gek voor woorden, maar het staat in de Bijbel: Nebukadnezar is zijn naam.Machtigste koning van het Nieuw-Babylonische Rijk.Regeert van 605 tot 562 v.C.Staat bekend als grote bouwer. 95% van de ruïnes in zijn rijk hebben bakstenen met zijn naam op. Bouwt zijn paleisburcht op een heuvel bij de hoofdstad Babylon, waar hij de beroemde hangende tuinen laat aanleggen.Verovert Jeruzalem in 586 v.C., verwoest de stad en neemt Joden gevangen.Saddam Hoessein laat zich graag als hem afbeelden en noemt een divisie van de Iraakse Nationale Garde naar hem als beledigend gebaar naar vijand Israël, door de hint naar de Joodse ballingen die Nebukadnezar liet wegvoeren.In het Bijbelse boek Daniël droomt Nebukadnezar over een enorme boom die omgekapt wordt. De profeet Daniël verklaart dat de boom staat voor Nebukadnezar zelf. Tenzij hij berouw heeft voor zijn zonden, zal hij neergeworpen worden en tussen de dieren moeten wonen. Als hij een jaar later opschept over hoe hij Babylon heeft heropgebouwd tot zijn eigen glorie, komt de voorspelling uit: "Hij werd door de mensen verstoten en at gras als de runderen" (Daniël 4,16). Het lijkt erop dat hij lijdt aan de mentale stoornis 'boantrofie', waarbij iemand ervan overtuigd is dat hij een os of een rund is en zich ook zo gedraagt. Dromen, hypnose, suggestie en autosuggestie kunnen daarbij een rol spelen.