STIJN STREUVELS. In de bloemlezingenreeks Klassieken uit Vlaanderen is het vierde deel gewijd aan Stijn Streuvels. In de selectie van de (vaak minder bekende) teksten ligt de nadruk op het realistisch-observerende karakter van Streuvels' werk, aangevuld met een reeks autobiografische geschriften. In zijn inleiding bij dit boek legt Walter van den Broeck uit wat Streuvels nog kan...

STIJN STREUVELS. In de bloemlezingenreeks Klassieken uit Vlaanderen is het vierde deel gewijd aan Stijn Streuvels. In de selectie van de (vaak minder bekende) teksten ligt de nadruk op het realistisch-observerende karakter van Streuvels' werk, aangevuld met een reeks autobiografische geschriften. In zijn inleiding bij dit boek legt Walter van den Broeck uit wat Streuvels nog kan betekenen voor de hedendaagse lezer (Manteau, 795 fr.). REINAERT. De bekendste onbekende Nederlandse auteur is ongetwijfeld Willem die Madoc maakte, schrijver van het onsterfelijke "Van den vos Reynaerde". In "Over de vos Reinaert" is de originele tekst van dit 13de-eeuwse manuscript opnomen, aangevuld met een rijmvertaling, plus een hedendaagse prozaversie van de 14de-eeuwse, uitgebreidere versie van het Reinaert-verhaal (Het Spectrum, 495 fr.). FILOSOFIE. In "Twee zielen" bundelde Ger Groot gesprekken met achttien filosofen. De teksten bestrijken een breed gamma aan onderwerpen, waarmee Groot telkens weer het kernthema van de filosoof wil behandelen. Aan de ene kant levert dit een wat oppervlakkig schaatsend en versnipperd boek op, anderzijds biedt het toch een beeld van de veelzijdigheid van de hedendaagse wijsbegeerte (Sun, 790 fr.). MANU RUYS. Met "Over de drempel van de angst" breit Manu Ruys een nieuw hoofdstukje aan zijn cultuurpessimisme. Of het gaat over de Belgische staat, of over de hedendaagse cultuur, Ruys ziet het allemaal even somber in. Ruys' argumentatie is vaak oppervlakkig moraliserend, waardoor een muffe damp uit het boekje opstijgt. Klachten over een gebrek aan "stijl en voornaamheid" of "amoureuze schroom" wijzen meer op nostalgie dan op een originele maatschappelijke analyse (Pelckmans, 450 fr.). CLINTON. De Amerikaanse president Bill Clinton zal de geschiedenis ingaan als de president van Het Schandaal, vooral omdat dit schandaal middels het fameuze rapport van onderzoeker Kenneth Starr goed is gedocumenteerd. De smeuigste passages uit dit rapport zijn in het Nederlands samengebracht in "Clinton in de val", een boek dat van het voyeurisme wordt gered dankzij de bijdragen van Peter Vandermeersch en Eduard van de Bilt die eraan zijn toegevoegd (Scoop, 499 fr.). M.R.