JOSEPH CONRAD.
...

JOSEPH CONRAD.In wat nu de Zaïrese stad Kisangani is, situeerde Joseph Conrad zijn klassieke, maar vanuit de Derde Wereld ook bekritiseerde roman ?Hart der duisternis?. Het boek, het relaas van een helletocht over de Kongostroom, tegen de achtergrond van een kritiek op het imperialisme, diende ook als basis voor de film Apocalypse Now van Francis Ford Coppola. Pocket-uitgave (Pandora, 260 fr.) POEZIE.Dichter Peter Ghyssaert stelde met ?Turkooizen scheepje van verschil? een bloemlezing samen uit het werk van twaalf ?jonge Vlaamse dichters?. Ghyssaert is mild met het gebruik van dat woord ?jong? : er is plaats voor al wie na 1950 geboren is. De selectie van de dichters is vrij voor de hand liggend. Veel verantwoording komt er ook niet bij ; ?mooie? gedichten volstonden. Zelf koos Ghyssaert acht verzen, elke uitverkorene mocht er twee kiezen (Prometheus, 595 fr.) KAMAGURKA.Kamiel Kafka die het meestal geen twee keer zal zeggen, behalve dàt is een onverslijtbaar typetje van Kamagurka. In ?Kamiel Kafka's nog niet verzamelde werk? dient het personage als noemer waarrond Kamagurka een verzameling verbale humor bundelde, van flauwe mopjes tot absoluut briljante absurditeiten (Icarus/De Harmonie, 500 fr.) MONARCHIE.Dat fameuze zinnetje over de manier waarop koning Boudewijn prins Laurent van de troon wou houden, mag niet doen vergeten dat het boek ?De koningen der Belgen. Van Leopold I tot Albert II? van Jean Stengers een belangrijk en ernstig boek is. Het is de geactualiseerde en bijgewerkte editie van een eerdere uitgave, die systematisch onderzoekt en beschrijft hoe de zes koningen der Belgen concreet macht hebben gehanteerd en invloed uitgeoefend. Het al te zware papier maakt van het boek helaas een onhanteerbare baksteen (Davidsfonds, 980 fr.) OMBUDSMAN.De onlangs benoemde ombudsman van de stad Gent is een vrouw, maar dat maakt van haar nog geen ombudsvrouw. Dat valt te leren uit het boek ?De Ombudsman : brug tussen burger en bestuur? van Herman Matthijs. Het boek beschrijft het verschijnsel ombudsman jammer genoeg in een onaantrekkelijke, gortdroge cursusstijl. Interessant is dat het niet alleen aandacht heeft voor ombudsmannen bij de overheid en bij openbare bedrijven, maar ook in de privé-sector (Scoop, 595 fr.) FRAUDE.De KB-Lux-affaire bracht journalist Ludwig Verduyn tot het schrijven van ?De discrete charme van een Luxemburgs bankier?. Het boek wil vooral aantonen welke rol de bank speelt in een georganiseerde fiscale fraude, die het peil van de eenvoudige couponknipper ver overstijgt. Meteen belicht Verduyn ook de dubieuze fiscale functie van het Groothertogdom Luxemburg in Europees verband (Van Halewyck, 898 fr.) NAZI-GOUD.De Zwitserse socioloog Jean Ziegler schreef zich een reputatie bijeen met zijn scherpe kritiek op het internationale en vooral het Zwitserse bankwezen. Zijn jongste boek ?Hitlers bankiers? behandelt de al decennia lang aanslepende discussie over de rol van de Zwitserse banken in de oorlogsinspanning van nazi-Duitsland. Met enkele paragrafen over het (niet onbekende) verhaal van de roof van het goud van de Belgische Nationale Bank (Meulenhoff-Kritak, 798 fr.) M.R.