PROSTITUTIE.
...

PROSTITUTIE.Ook in het Bourgondische Brugge was seks te koop, overvloedig zelfs, en noch de klanten, noch de bordeelhouders waren bepaald marginalen. In zijn gedetailleerde monografie ?Maagdenverleidsters, hoeren en speculanten? reconstrueert Guy Dupond de plaats en de maatschappelijke betekenis van de prostitutie in de handelsstad Brugge tussen 1385 en 1515 (Marc van de Wiele, 950 fr.) JANE MENDELSOHN.Zestig jaar geleden verdween de vermaarde pilote Amelia Earhart in de Stille Oceaan. In het vacuüm van dit nooit opgeloste raadsel plaatste de schrijfster Jane Mendelsohn haar poëtisch-fantastische roman ?Ik was Amelia Earhart?, als een vertelling d'outre-tombe (Prometheus, 495 fr.) PERS.In de nasleep van de Agusta-affaire kwamen de media onder vuur van justitie en politiek. De ?recente dramatische gebeurtenissen? hebben dat vuurtje dat eigenlijk gaat over de verhouding tussen de machten in de samenleving nog verder opgestookt. Pol Deltour, journalist bij De Morgen, schreef zijn ideeën over de kwestie uit in ?Man bijt hond. Over pers, politiek en gerecht?. Hij kiest partij, natuurlijk, maar niet zonder argumenten (Icarus, 495 fr.) CHARLES TAYLOR.Holisme (?alles vormt één geheel?) in een sociaal-politieke vertaling : zo kan het ideeëngoed van de Canadese denker Charles Taylor worden samengevat. Enkele van zijn centrale ideeën over post-individualisme en post-rationalisme zijn samengebracht in ?De politieke cultuur van de moderniteit? (Kok Agora/Pelckmans, 398 fr.) STEPHEN JAY GOULD.Galileï ontnam de mens de illusie dat diens aarde het centrum van het heelal was, Darwin ontnam de mens de illusie dat hij speciaal door God was geschapen, Freud ontnam de mens de illusie dat hij meester was over zijn eigen geest. In dat rijtje wil Stephen Jay Gould staan, door de mens de illusie te ontnemen dat hij de schitterende uitkomst van de biologische evolutie is. In ?De gok van de evolutie? tracht hij aan te tonen dat er geen sprake is van een bestendige verbetering en vooruitgang, met de mens als climax (Contact, 1200 fr.) BELGISCHE MUSEA.Het ?Belgisch Museumboek? van Leen Huet en Jan Grieten is een rondgang langs eenentwintig bekende en minder bekende Belgische musea. Dit boeiende en erudiete werk is een boek om echt te lézen : het heeft niets van de obligate saaiheid van de klassieke reisgids (Atlas, 800 fr.) TELEVISIE.Vlaanderen Televisieland blijft in beweging. Frank van Laeken tracht in ?Even geduld a.u.b.? een nogal anekdotisch ingekleurd ?testbeeld van de televisie in Vlaanderen? uit te tekenen en maakt een paar projecties naar de toekomst. Een boek dat dreigt snel te verouderen (Icarus, 595 fr.) MARNIX GIJSEN.Ook Marnix Gijsen is onder de psychoanalytische bijl gevallen. In ?Pen en penis bij Marnix Gijsen? schetst de neuropsychiater Firmin Asma aan de hand van diens werk een portret van Gijsens psyche. Daarbij legt Asma het accent op het contrast tussen de penvaardigheid van Gijsen en diens seksuele onhandigheid. (C. de Vries-Brouwers, 1185 fr.) Prostitutie : liederlijkheid in het vroeg-16de-eeuwse Vlaanderen.