Een overzicht van de bankrekeningen van PS-bonzen in Luxemburg en in Brussel.
...

Een overzicht van de bankrekeningen van PS-bonzen in Luxemburg en in Brussel.Tot nu worden een viertal kopstukken van de Parti Socialiste in verband gebracht met al dan niet occulte bankrekeningen in Luxemburg en Brussel. Het gaat om de Brusselaar Merry Hermanus, de Luikenaars François Pirot en Fernand Detaille en de Henegouwer Patrick Moriau, van wie het Luikse gerecht de parlementaire onschendbaarheid wil laten opheffen. Zij waren het die het geld van Dassault, en mogelijk van andere weldoeners, naar de partijkas versasten. Al dan niet in opdracht van de partijtop want zowel ex-voorzitter Guy Spitaels als de huidige PS-voorzitter Philippe Busquin minimaliseren hun rol. Merry Hermanus handelde, naar eigen zeggen, in opdracht van toenmalig voorzitter Spitaels, nadat hij door de Franse vliegtuigbouwer Dassault was benaderd. Hij plaatste op 22 juni 1989 de 30 miljoen frank die hij cash overhandigd kreeg in een Luxemburgse hotellobby op zijn familiale rekening, die hij een jaar eerder bij de lokale vestiging van de Union des Banques Suisses had geopend. Dat gebeurde veertien dagen nadat het zogeheten Carapace-contract tussen Dassault en de Belgische luchtmacht werd ondertekend. Hermanus zou daarna 15 miljoen frank, in schijven van telkens vijf miljoen, aan toenmalig adjunct-partijsecretaris Pirot hebben overhandigd. Pirot zelf hield er eveneens een persoonlijke rekening op na in Luxemburg. Daarop had hij jaren geleden al de erfenis van zijn vader, een gefortuneerd advocaat, ondergebracht. In april 1989, enkele dagen voor de ondertekening van het Dassault-contract, opende Pirot een nieuwe rekening bij de Luxemburgse UBS-vestiging waarop prompt 12 miljoen frank werd gedeponeerd. Later werd de rekening aangedikt tot 25 miljoen. Door Dassault, via Hermanus, zegt Pirot. Hermanus daarentegen houdt vol dat hij van die rekening en van het geld dat daarop werd gestort niets afweet. Op die rekening had ook bedrijfsrevisor Fernand Detaille een volmacht. Toen ze in januari 1992 werd afgesloten, bleef daarop nog 21 miljoen frank over. Dat bedrag vinden we meteen terug op de derde Luxemburgse rekening die, nadat Busquin het PS-voorzitterschap had opgenomen, door Pirot en diens opvolger Moriau werd geopend. Maar een jaar later al werd de rekening afgesloten. Een deel van het resterende bedrag, zo'n 5 à 6 miljoen ging naar Pirot. Die zou intussen hebben beweerd dat hij enkele miljoenen aan Spitaels gaf, voor de betaling van de verkiezingscampagne van november 1991. Her en der wordt gesuggereerd dat Pirot enkele miljoenen voor eigen gebruik uitgaf. De rest van het geld kwam niet in de boekhouding van de PS terecht, maar werd door Moriau gespendeerd aan allerlei klussen, aan meubels en aan giften aan bevriende partijen, zoals het Zuid-Afrikaanse ANC. Inmiddels werd in een kantoor van het Gemeentekrediet in de Brusselse gemeente Jette beslag gelegd op een rekening van Hermanus. Die zou daarop het vanuit Luxemburg overgebrachte geld deels zijn familiepatrimonium, deels PS-geld hebben gedeponeerd. François Pirot : geld van Dassault of van Agusta.