J anuari
...

J anuari In een interview met journaliste Els De Temmerman voor de Cape Town Weekly laat Johan Van Hecke weten dat hij terug zal keren naar de CVP, weliswaar op zijn voorwaarden. De voorspellingen van een toverkol in het VTM-programma Zondag Josdag over het nakende Armageddon veroorzaken paniek. Duizenden landgenoten zoeken vruchteloos een veilig heenkomen in het Witte Bos op de middenberm van de E-19. Een getuige verklaart dat ze daar werden neergeschoten door met kruisbogen gewapende hooggeplaatsten. NMBS-topman Etienne Schouppe wijt de vertragingen op het binnenlandse net aan de extreem zachte temperaturen voor de tijd van het jaar. F ebruari Op het veiligheidscongres van de VLD demonstreert Jean-Marie De Decker ten behoeve van Guy Verhofstadt hoe hij Marc Verwilghen met een simpele ippon kan omleggen. Willy De Clercq nodigt Johan De Mol uit als "extern waarnemer". Het Britse Hooggerechtshof laat weten dat het Frank Vandenbroucke zal uitleveren aan België. Hij wordt met geweld op de maalboot naar Oostende gezet, maar slaagt erin, vermomd als Kosovaar, asiel te vinden in de flat van een geheimzinnige partijgenoot op de Zeedijk. In een exclusief interview met twee vooraanstaande onderzoeksjournalisten van een populair weekblad kondigt Paul Marchal aan dat hij bewijzen heeft gevonden voor een complot tegen de democratie. Op een persconferentie zwaait hij met een artikel uit een Engelse krant waarin Dehaenes foto naast die van Augusto Pinochet prijkt. "Wij hebben dat vertaald, en het klopt!" M aart Etienne Schouppe wijt de vele vertragingen aan het vooruitstrevende karakter van het Belgische spoorwegnet. "De NMBS-computers worden nu al geteisterd door de millenniumbug", aldus Schouppe. Emiel Goelen vraagt zich af waarom hij niet gevraagd is door Guy Verhofstadt of Bert Anciaux. "Het bewijst dat de politici het meer van het spektakel moeten hebben dan van de beste prijs-kwaliteitverhouding." De presentatie van het nieuwe uniform voor de geïntegreerde rijkswacht- en politiediensten leidt tot een communautaire rel. Het ontwerp van de Antwerpenaar Walter Van Beirendonck vindt geen genade in de ogen van de Franstalige partijvoorzitters. Claude Eerdekens (PS) ziet in de leatherboy-look een toegeving aan het Vlaams Blok. De omgekeerde baseballpet willen de Franstaligen vervangen zien door een chapeau melon - om te verwijzen naar Magritte. A pril Een jaar na de ontsnapping van Marc Dutroux eist boswachter Michaux een verkiesbare plaats op de senaatslijst van Gérard Deprez. Wateroverlast in Hasselt. Paul Marchal stapt met rubberen lieslaarzen ontgoocheld uit de politiek. "Zie je wel. Voor Dehaene zijn werkelijk alle middelen goed."M ei VU-ID21 zondigt tegen de wet op de kiescampagnes. "Campagne voeren voor Margriet Hermans kon niet zonder twintig-vierkantemeteraffiches", verdedigt zich Bert Anciaux. J uni De verkiezingen verlopen niet vlekkeloos. Als het stemmenaantal van ID21 toch nog van 19.999 op 00.000 springt - Bert Anciaux heeft zich verslapen en arriveert te laat in het kieslokaal - crasht de computer van Binnenlandse Zaken. Op 14 juni berekent Bert Anciaux dat als hij ook de stemmen van Guy Verhofstadt en Marc Verwilghen had gekregen, hij prompt premier zou zijn geworden. "Maar ze durfden niet te springen", zegt hij. Paul Marchal daagt Frank Deboosere voor de rechter. J uli De onderhandelingen over een federale regering verlopen moeizaam. Er is wel een akkoord over de Vlaamse regering. Minister van Feestelijkheden, Emancipatiezaken en Groenvoorzieningen Mieke Vogels (Agalev) stemt in met een verlenging van de startbaan in Deurne, mits die wordt uitgerust met verkeersdrempels om de snelheid van de vliegtuigen en zodoende de geluidshinder voor de omwonenden te beperken. Op de 11 juli-viering in Bonheiden zegt minister-president Luc Van den Brande dat België over veertien jaar niet meer zal bestaan. In zijn 21 juli-toespraak zegt Albert II dat België over dertien jaar en eenenvijftig weken het gastland zal zijn voor de Olympische Spelen, de Wereldtentoonstelling, de Wereldbeker Voetbal en het Eurovisiesongfestival. Koningin Paola voegt er - in het Nederlands - aan toe: "De krat kapt de trollen van de krab!" NMBS-topman Etienne Schouppe wijt de vertragingen op het binnenlandse net aan het extreem hoge aantal zelfmoorden. "Op het einde van een eeuw is het altijd hetzelfde."A ugustus Op de IJzerbedevaart zegt Lionel Vandenberghe dat Vlaanderen het millenniumgebeuren met vertrouwen tegemoet ziet. "Onze bom ontploft pas ergens naar 2002 toe", aldus minister-president Luc Van den Brande. De nieuwe formateur Willy Buijs ontvangt Luk Alloo en Dany Verstraeten. "We zijn voor onze regering op zoek naar enkele gezichten die vertrouwen uitstralen", zegt hij. NMBS-topman Etienne Schouppe wijt de vertragingen op het binnenlandse net aan het extreem hoge aantal herfstbladeren voor de tijd van het jaar.S eptember In het parlement wordt de maidenspeech van de Oostendse senator Reddy De Mey (SP), waarin hij een verlaging van de BTW op garnaalkroketten bepleit, herhaaldelijk verstoord door het geblaf van twee pekinezen, die hij in een boodschappentas naar binnen heeft gesmokkeld. Senaatsvoorzitter Frank Swaelen wijst hem terecht. "Mijnheer, uw gedrag is schandelijk, en zal door het hele land veroordeeld worden!" De schrijver Hugo Claus erkent dat er vorig jaar een fout is gebeurd bij uitgeverij De Bezige Bij. De novelle "Het laatste bed" werd ten onrechte aan hem toegeschreven. Hij laat een en ander weten in een persmededeling die ook in het Noors wordt vertaald. Harry Mulisch zegt, eveneens in het Noors, dat "De Procedure" eigenlijk door Hugo Claus werd geschreven. Jan Fabre eist het auteurschap van "Het laatste bed" en "De Procedure" op. O ktober ID21-parlementslid Margriet Hermans bepleit een verlaging van de sociale lasten voor pistoletbakkers. Volgens Marcel Colla (SP) is het voorstel alleen bespreekbaar, als daaraan ook een verbod op maanzaad wordt gekoppeld. Doordat de millenniumbug de stemcomputers onklaar heeft gemaakt, wordt de uitslag van de Miss België-2000-verkiezing ongeldig verklaard. De werkloze advocate Anke Van dermeersch stemt toe om het interregnum waar te nemen. De pogingen van de nieuwe formateur Reddy De Mey lopen spaak nadat het Hof een veto heeft uitgesproken over zijn voorstel om de zetel van de regering naar Oostende te verplaatsen. Op een congres van het Overlegcentrum Vlaamse Verenigingen (OVV) zegt Mathias Storme dat België binnen dertien jaar en negen maanden niet meer zal bestaan. Jan Fabre krijgt de Nobelprijs voor Literatuur.N ovember Speler-trainer Rik Coppens van de Antwerpse fusieclub Beerschot Germinal Metropool moet na het scoren van een fraaie hattrick in de competitiewedstrijd tegen de Buffalo Daknam Gaverbeek Entente een ademtest ondergaan. De wetenschap staat voor een raadsel. Dirk baron Frimout wordt aangesteld om een extraparlementaire regering te vormen. De eerste opdracht van zijn kabinet bestaat in het ontmijnen van de millenniumbom. D ecember Bert Anciaux laat weten dat hij sterft in het Europees Parlement. "Ieder schaart voor 't zaain", repliceert Hugo Schiltz raadselachtig. Op 31 december geeft de nieuwe formateur Marc Verwilghen zijn opdracht terug aan de koning. Hij heeft een aanbod gekregen van de VRT om in het panel van "De drie Wijzen" te zetelen. Hij vervangt er Walter Grootaers, die - nu hem een plaats in de regering is toegezegd - verklaart dat hij wel degelijk een christen-democraat is. De nieuwe eerste minister Jean-Luc Dehaene maakt, middels enige krachtige vloeken, de millenniumbom onschadelijk. In het referendum van Knack en VTM gaat hij als Mens van de Eeuw Rik Coppens en Rob Vanoudenhoven vooraf. Samenstelling: Piet Piryns, Marc Reynebeau, Filip Rogiers