MARC VANSNICK
...

MARC VANSNICK Een technische controle voor motorfietsen kan de verkeersveiligheid bevorderen en is dus als maatregel welkom. Dat zegt Marc Vansnick, gedelegeerd-bestuurder van het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid (BIVV).?Het voorstel om een technische controle voor motorfietsen in te voeren, is ook voor ons nieuw. Er is wellicht sprake van een gelijkschakeling met de Europese landen waar zo'n technische controle al bestaat. We mogen aannemen dat net als bij auto's, de controle zal gaan naar de comformiteit en de staat van het voertuig en vooral naar lichten, remmen, stuurinrichting en banden. De maatregel zou moeten passen in een globaal beleid dat de verkeersveiligheid verhoogt en waarbij we vooral naar een betere rijopleiding moeten streven. Sinds enkele jaren is het aantal motoren toegenomen en tegelijk het aantal ongevallen. In 1990 waren er 1005 doden en zwaar gewonden in die groep. In 1994 waren het er 1096, vorig jaar 1155. Het is de enige weggebruikerscategorie waarbij het aantal doden en zwaargewonden stijgt. Té weinig mensen beseffen dat ook de berijder van een motorfiets hoort tot de categorie van zwakke, want onbeschermde weggebruikers. We weten dat bij ongevallen waarbij motorrijders betrokken zijn, de échte oorzaak ligt bij de té hoge snelheid van de motard. Vandaar ook het vrij hoge aantal van eenzijdige ongevallen waarbij de motorrijder slipt of uit de bocht gaat. Anders gezegd : we moeten ook pleiten voor veilige motoren. Dat wil zeggen dat we het aantal decibels en het vermogen van die motoren beperken. We weten ook dat de technische controle voor auto's een preventief effect heeft. Mensen besteden meer aandacht aan hun voertuig, omdat ze weten dat het gecontroleerd wordt. Dat anticiperend effect verhoogt de veiligheid. Het is bekend dat elk ongeval het gevolg is van een samenspel van verschillende oorzaken. Een technische controle vermindert het risico op ongevallen in die mate dat bij een goed onderhouden voertuig de kans vermindert dat een technisch defect van remmen of stuurinrichting mede-oorzaak wordt van een ongeval. Een technische controle kan dus zeker de veiligheid verhogen, al moet ook gekeken worden naar de manier van rijden. Bij motards zelf, maar ook bij automobilisten. Ze moeten aandacht hebben voor het àndere rijgedrag van motorrijders.? RUDI VAN HOOL Rudi Van Hool noemt veiligheid voor de motorfietsen een alibi. Hij is nationaal politiek coördinator van de MAG (Motorcycle Action Group Belgium), een vzw die opkomt voor de rechten van alle motorrijders in België.?Het is de bedoeling dat de wetgeving van de Europese lidstaten geharmoniseerd wordt. Er is inderdaad een voorstel van de Europese Commissie over een technische keuring. Maar het Europees parlement wil eerst een grondige studie over het nut van een keuring. Waarom loopt België nu voorop terwijl de resultaten van die studie nog niet bekend zijn ? Het aantal ongevallen met motorfietsen is tussen 1990 en 1994 met negen procent gestegen. Het aantal motoren steeg in die tijd met 34,7 procent. Dat betekent relatief gezien een daling van het ongevallencijfer met 25 procent. Het Franse ministerie van Verkeer verzekerde ons dat er geen enkel verband bestaat tussen ongevallen met dodelijke afloop en de technische staat van de motorfietsen. Ook Nederland en Griekenland delen deze mening. We deden alle mogelijk moeite om in België statistieken te vinden die dat verband aantonen, maar overal werd ons verzekerd dat er in België geen gegevens over bestaan. Waarop baseert de overheid zich dan om deze keuring door te voeren ? Motorfietsen worden beter en meer onderhouden dan wagens. Net als het rijden behoort het onderhoud automatisch tot de motorfietspassie. De motard beseft zelf zijn kwetsbaarheid, waardoor de motivatie om de motorfiets te onderhouden nog groter wordt. De overheid zou beter eerst de rijopleidingen bekijken. Na zes of acht uur praktijk kan je je rijbewijs behalen. Zeventig procent van de instructeurs rijdt zelf niet met de motorfiets. Hoe vaak zie je niet een leerling-motorrijder gevolgd worden door de instructeur in de wagen ? En als we de Belgische wegen van naderbij bekijken, tot welke conclusie moeten we dan komen ? Zo'n technische keuring kwam tien jaar geleden ter sprake. Maar na een studie bleek de operatie verlieslatend. Er waren niet genoeg motorfietsen ! Nu de keuring niet meer verlieslatend zou zijn, is onze veiligheid ineens wel belangrijk ! Of zijn het weer de centen die spreken ?? Opgetekend door Misjoe Verleyen