JA

Misschien is mijn mening wat beïnvloed door de situatie in Sint-Niklaas, maar we moeten het kartel behouden en wel om drie redenen. In Sint-Niklaas bestaat er een kartel van Groen!, Vl.Pro en SP.A. Dat werkt ernstig: vijf à zes keer per jaar zetten we tijdens een karteloverleg de lijnen uit en dat loopt goed. Er zijn sociologische verschillen tussen de partijen - het profiel van het politieke personeel en van de aanhang is anders, beide partijen hebben een andere traditie - maar in een kartelformule kan iedereen zijn eigenheid bewaren. SP.A leunt nog altijd aan bij de vakbond en het ziekenfonds, terwijl Vl.Pro eerder wantrouwig staat tegenover die organisaties. In kartel is er respect voor elkaar, en kunnen we op een moderne manier toch onze eigen tradities blijven beleven. In een samensmeltingsscenario zou dat veel moeilijker zijn. Dat is één.
...

Misschien is mijn mening wat beïnvloed door de situatie in Sint-Niklaas, maar we moeten het kartel behouden en wel om drie redenen. In Sint-Niklaas bestaat er een kartel van Groen!, Vl.Pro en SP.A. Dat werkt ernstig: vijf à zes keer per jaar zetten we tijdens een karteloverleg de lijnen uit en dat loopt goed. Er zijn sociologische verschillen tussen de partijen - het profiel van het politieke personeel en van de aanhang is anders, beide partijen hebben een andere traditie - maar in een kartelformule kan iedereen zijn eigenheid bewaren. SP.A leunt nog altijd aan bij de vakbond en het ziekenfonds, terwijl Vl.Pro eerder wantrouwig staat tegenover die organisaties. In kartel is er respect voor elkaar, en kunnen we op een moderne manier toch onze eigen tradities blijven beleven. In een samensmeltingsscenario zou dat veel moeilijker zijn. Dat is één. Men verbindt verregaande conclusies aan betwiste peilingen. Ik geloof alleen in de tendensen die peilingen aangeven. Oké, die zien er niet goed uit voor Vl.Pro. Maar ik plak daar geen cijfer op. Nogmaals: tenzij Vl.Pro het niet eens raakt, zie ik geen enkele reden om het kartel te doen springen. Het programma waarmee kartelpartijen naar de verkiezingen trekken, zegt over heel wat punten niet wat de verkozenen van die lijst nadien in het parlement gaan doen. Kijk naar het voorstel om de werkloosheidsuitkeringen in de tijd te beperken. SP.A is tegen, Vl.Pro is voor. Waarvoor stem ik als ik voor dat kartel kies? Links-liberalen zijn geen socialisten en omgekeerd: een tijdelijke regering vormen met een concreet regeerakkoord is één zaak, één lijst vormen een andere. De beperkte macht van de kiezer wordt door kartels nog verder beperkt: als de stemmen binnen zijn, doen partijen ermee wat ze willen. SP.A heeft al twee keer geprobeerd om een eenheidslijst te maken, maar dat mislukte. Ik geloof daar ook niet echt in. Alle conservatieven van Open VLD, LDD en CD&V of N-VA samen op één lijst, dat zou toch ook een kakofonie zijn? Als Vl.Pro en SP.A opgaan in een duidelijk nieuwe, centrumlinkse partij - niet het kartel SP.A/Vl.Pro met een nieuwe naam - dan zou die op korte termijn succes kunnen hebben. Of dat met een sterk programma zal zijn, valt nog te bezien. De voorwaarde is in elk geval dat iedereen zijn eigenheid grotendeels laat varen. Zal er in Vlaanderen dan geen socialistische partij meer zijn? Als die nieuwe partij wel een socialistische partij is, wat doen links-liberalen er dan in? Misschien is mijn mening wat beïnvloed door de situatie in Sint-Niklaas, maar we moeten het kartel behouden en wel om drie redenen. In Sint-Niklaas bestaat er een kartel van Groen!, Vl.Pro en SP.A. Dat werkt ernstig: vijf à zes keer per jaar zetten we tijdens een karteloverleg de lijnen uit en dat loopt goed. Er zijn sociologische verschillen tussen de partijen - het profiel van het politieke personeel en van de aanhang is anders, beide partijen hebben een andere traditie - maar in een kartelformule kan iedereen zijn eigenheid bewaren. SP.A leunt nog altijd aan bij de vakbond en het ziekenfonds, terwijl Vl.Pro eerder wantrouwig staat tegenover die organisaties. In kartel is er respect voor elkaar, en kunnen we op een moderne manier toch onze eigen tradities blijven beleven. In een samensmeltingsscenario zou dat veel moeilijker zijn. Dat is één. Men verbindt verregaande conclusies aan betwiste peilingen. Ik geloof alleen in de tendensen die peilingen aangeven. Oké, die zien er niet goed uit voor Vl.Pro. Maar ik plak daar geen cijfer op. Nogmaals: tenzij Vl.Pro het niet eens raakt, zie ik geen enkele reden om het kartel te doen springen. Het programma waarmee kartelpartijen naar de verkiezingen trekken, zegt over heel wat punten niet wat de verkozenen van die lijst nadien in het parlement gaan doen. Kijk naar het voorstel om de werkloosheidsuitkeringen in de tijd te beperken. SP.A is tegen, Vl.Pro is voor. Waarvoor stem ik als ik voor dat kartel kies? Links-liberalen zijn geen socialisten en omgekeerd: een tijdelijke regering vormen met een concreet regeerakkoord is één zaak, één lijst vormen een andere. De beperkte macht van de kiezer wordt door kartels nog verder beperkt: als de stemmen binnen zijn, doen partijen ermee wat ze willen. SP.A heeft al twee keer geprobeerd om een eenheidslijst te maken, maar dat mislukte. Ik geloof daar ook niet echt in. Alle conservatieven van Open VLD, LDD en CD&V of N-VA samen op één lijst, dat zou toch ook een kakofonie zijn? Als Vl.Pro en SP.A opgaan in een duidelijk nieuwe, centrumlinkse partij - niet het kartel SP.A/Vl.Pro met een nieuwe naam - dan zou die op korte termijn succes kunnen hebben. Of dat met een sterk programma zal zijn, valt nog te bezien. De voorwaarde is in elk geval dat iedereen zijn eigenheid grotendeels laat varen. Zal er in Vlaanderen dan geen socialistische partij meer zijn? Als die nieuwe partij wel een socialistische partij is, wat doen links-liberalen er dan in? opgetekend door jan jagers