De laatste vijf tot tien jaar is het gemeengoed geworden om te denken dat de oliebronnen in de wereld stilaan uitgeput raken. Van de meeste traditionele oliebronnen - in het Midden-Oosten, de Noordzee en de Golf van Mexico - is bekend dat het grootste deel van de voorraden opgepompt is. Sommige economen waarschuwen al enkele jaren dat de wereldeconomie vrij plotseling geconfronteerd zou kunnen worden met de melding dat het olieaanbod de vraag gewoon niet meer kan volgen. Wat uiteraard de prijs dramatisch de hoogte in zou sturen en de economie zou ontwrichten. Twee elementen milderden het risico een beetje. Aan de ene kant de problemen met de wereldeconomie: die zwakten de vraag naar energie uiteraard af, zelfs in China. Aan de andere kant de speurtocht naar alternatieven voor de traditionele olie. Er zijn niet alleen de hernieuwbare energiebronnen, maar ook de technologieën waarmee olie gewonnen kan worden uit olierijk zand (zoals in Canada) of uit schaliën (zoals in de VS). Dankzij deze 'onconventionele oliewinningstechnieken' is er eigenlijk meer olie beschikbaar dan waar we voordien rekening mee hielden. Maar zowel hernieuwbare energie als die nieuwe technieken zijn een stuk duurder. Vandaar dat de consensus was: naar de goedkope energie van destijds keren we nooit terug.
...