JA
...

JATony Van Parys'We merken de laatste tijd dat de minister van Justitie van alle kanten aangevallen wordt, niet het minst door zijn eigen partijgenoten. Het meest recent waren de denigrerende uitlatingen van Noël Slangen, de communicatieverantwoordelijke van de premier. Maar daarvoor hadden Elio Di Rupo (PS) en Karel De Gucht (VLD) hem al publiekelijk te kijk gezet door zijn voorstel voor een spijtoptantenregeling te blokkeren. Beiden hebben zich ondertussen wel vaker in smalende bewoordingen uitgedrukt over onze minister van Justitie. Ook eerste minister Guy Verhofstadt (VLD) heeft in het begin van deze regeerperiode zijn duit in het zakje gedaan door Brice De Ruyver als schaduwminister aan te stellen. Marc Verwilghen is met andere woorden al een paar keer stevig op de ziel getrapt. In wezen zijn die persoonlijke aanvallen niet ons probleem, maar dat worden ze wel als daardoor het departement Justitie nodeloos schade lijdt.Tijdens de besprekingen van de begroting voor 2002 constateerden we namelijk dat het budget van Justitie in die mate ingeperkt is, dat een degelijk beleid onmogelijk wordt. Nochtans had deze regering aangekondigd van de veiligheid een van haar topprioriteiten te maken. Verschillende topfiguren oreerden zelfs dat deze ploeg op de veiligheidsproblematiek afgerekend mocht worden. En tegelijk zien we dat belangrijke dossiers, zoals bijvoorbeeld het jeugdsanctierecht, afgeblokt worden wegens onenigheid tussen de minister en de rode en groene coalitiepartners.Met deze actie willen we de bestaande meningsverschillen binnen de meerderheid blootleggen. Bij onze resolutie om bij de volgende begrotingscontrole niet meer op Justitie te besparen, hebben we bijvoorbeeld de steun gekregen van zowel de PRL als de VLD, maar niet van de overige regeringspartijen.In feite kunnen we als CD&V-oppositie het gekrakeel moeilijk blijven aanzien. Laat anderen maar schieten op Marc Verwilghen. Wij hebben besloten zelf initiatief te nemen en inhoudelijke voorstellen te doen om Justitie uit het slop te halen. Als hij zelf niet in staat is om uit de huidige impasse te geraken, hetzij door onbekwaamheid, hetzij door een gebrek aan steun, dan moeten wij als CD&V maar in de bres springen, hoe vernederend dat voor hem ook mag zijn.'NEEKarel De Gucht'De strategie van CD&V is sinds enkele weken een oppositie te voeren, die probeert op alle punten in te spelen, desnoods zelfs in een totaal tegenstrijdige redenering. Ze voeren nu een soort oppositie in alle richtingen. Ik denk dat die na enkele weken of maanden als compleet belachelijk gaat overkomen.Als ze beweren dat ik me schamper uitgelaten heb over de minister van Justitie, spreek ik dat tegen. Ik daag eender wie uit om daar in de pers iets van te zoeken, dat op papier te zetten. Voor wat Noël Slangen gezegd heeft, voel ik mij niet verantwoordelijk, maar ik heb toch de indruk dat dat misbruikt is. Wat ze ervan gemaakt hebben, was niet de bedoeling van Slangen. Ook de aanstelling van Brice De Ruyver is echt geen kaakslag, zoals de oppositie het voorstelt. Dat er op het kabinet van de eerste minister iemand is die Justitie _ en trouwens ook Binnenlandse Zaken _ volgt, lijkt mij op zich de normaalste zaak van de wereld. En de persoonlijke aanvaringen tussen de minister van Justitie en Elio Di Rupo, daar sta ik buiten. Bij mijn weten is mijnheer Di Rupo een PS-politicus.Het verwijt dat de regering aan de werkingsmiddelen van Justitie zou willen knabbelen, is helemaal onterecht. Als je kijkt naar de evolutie van het budget, zie je dat dat van jaar tot jaar stijgt, en meer dan de rest van de begroting. Dat kan ik zwart op wit bewijzen. De zaak draait daar niet om centen. Die zijn wel degelijk aanwezig om het nodige justitiebeleid te voeren. Er zal in de begrotingscontrole niet op dit departement bespaard worden. Ik begrijp niet waar CD&V dat haalt. Ik vind zelf ook niet dat we op Justitie mogen besparen. En de coalitiepartners denken daar hetzelfde over. In de gegeven omstandigheden mag je natuurlijk ook niet vragen dat die begroting spectaculair moet stijgen. We zijn in een budgettair veel moeilijker situatie beland dan een jaar geleden. Het enige wat we zouden kunnen overwegen, is om binnen Justitie zelf herschikkingen door te voeren om het uitgestippelde beleid vol te kunnen houden. Van minder geld is evenwel geen sprake.Voor mij mag de oppositie haar rol spelen. Ik heb daar inhoudelijk geen problemen mee. Maar nu zoeken ze problemen waar er geen zijn. Ze doen eigenlijk wat farizeeërs doen. Je weet wat er met de farizeeërs gebeurt in de bijbel. Die jagen ze de tempel uit.'Opgetekend door Gerry Meeuwssen'CD&V doet eigenlijk wat farizeeërs doen.''We kunnen het gekrakeel moeilijk blijven aanzien.'