Verkiezingskandidaten kunnen het missen als kiespijn dat hun naam opduikt in een gerechtelijk onderzoek. Dat geldt ook voor Fientje Moerman, die in oktober 2007 ontslag nam als Vlaams minister van Economie, Wetenschap, Innovatie en Buitenlandse Handel en die nu in Oost-Vlaanderen op de tweede plaats van de Open VLD-lijst voor het Vlaams Parlement staat.
...

Verkiezingskandidaten kunnen het missen als kiespijn dat hun naam opduikt in een gerechtelijk onderzoek. Dat geldt ook voor Fientje Moerman, die in oktober 2007 ontslag nam als Vlaams minister van Economie, Wetenschap, Innovatie en Buitenlandse Handel en die nu in Oost-Vlaanderen op de tweede plaats van de Open VLD-lijst voor het Vlaams Parlement staat. Begin deze maand werd bekend dat bij het Brusselse parket onderzoeksrechter Colette Callewaert gelast is met een onderzoek naar een contract dat het kabinet van Moerman op 25 januari 2005 sloot met het bureau Public Business Services (PBS). Inhet consultancybedrijf had de Gentse liberaal Guy Serraes een stevige voet in huis. Zijn moeder, Janiene Vermeulen, was hoofdaandeelhouder (90 procent) en zakenpartner Marleen Malfait had de andere 10 procent in handen. PBS verdiende aan het contract, dat sloeg op 'organisatorische en beleidsstrategische ondersteuning' en dat tweemaal stilzwijgend werd verlengd, ongeveer 200.000 euro (inclusief btw). In 2007 boog de toenmalige Vlaamse ombudsman Bernard Hubeau zich over het contract na een klacht van Rudy Aernoudt, voordien kabinetschef van Moerman. De Vlaamse ombudsman concludeerde in een voortijdig uitgelekt ontwerprapport dat het kabinet van Moerman de wet op de overheidsopdrachten niet had gerespecteerd bij de gunning, de verlenging en de uitvoering van het contract met PBS. Daarop nam Moerman ontslag. Maar net als het vooronderzoek is ook het gerechtelijk onderzoek sinds november 2008 in de eerste plaats gericht tegen PBS (dat intussen overigens alle activiteiten heeft stopgezet). Moerman zelf is niet geviseerd. Dat wordt ook bevestigd door parketwoordvoerder Jos Colpin. Anders zou dit een zaak voor het hof van beroep zijn geweest, aangezien het gaat over feiten die dateren uit een periode waarin Moerman minister was. 'Alles wat ik weet over dat dossier, verneem ik alleen maar uit de kranten', zegt Moerman. En met Serraes heeft ze geen enkel contact meer gehad sinds ze opstapte als minister. 'Ik heb destijds mijn verantwoordelijkheid genomen door ontslag te nemen, omdat op mijn kabinet een fout was gemaakt. Politiek was dit misschien niet gebruikelijk, maar het is wel de juiste beslissing geweest. Die hoeft ook niet uitgelegd te worden als een schuldbekentenis. Aan dat contract kleefden geen persoonlijke voordelen, laat staan dat ik er een euro aan zou hebben verdiend. Voor de rest moet het gerecht zijn werk doen.' Patrick Martens