Een zwangere bediende of arbeidster heeft in ons land in principe recht op 15 weken moederschapsverlof. Binnen bepaalde grenzen kan ze deze 15 weken verdelen over een periode vóór en na de bevalling. Die grenzen zijn duidelijk: aanstaande moeders mogen tot de uitgerekende dag van de bevalling maximaal zes weken zwangerschapsverlof opnemen, en na de bevalling moeten de kersverse moeders minimaal negen weken rusten. De zwangere werkneemster kan zelf kiezen wanneer ze haar zwangerschapsverlof begint op te nemen, en mag dus ...

Een zwangere bediende of arbeidster heeft in ons land in principe recht op 15 weken moederschapsverlof. Binnen bepaalde grenzen kan ze deze 15 weken verdelen over een periode vóór en na de bevalling. Die grenzen zijn duidelijk: aanstaande moeders mogen tot de uitgerekende dag van de bevalling maximaal zes weken zwangerschapsverlof opnemen, en na de bevalling moeten de kersverse moeders minimaal negen weken rusten. De zwangere werkneemster kan zelf kiezen wanneer ze haar zwangerschapsverlof begint op te nemen, en mag dus ook dichter bij de vermoedelijke bevallingsdatum stoppen met werken. En de dagen die ze niet opneemt, kan ze overdragen tot na de bevalling. Maar werken tot je gaat bevallen mag niet, want vanaf de zevende dag voor de vermoedelijke datum van de bevalling ben je verplicht thuis te blijven. Sinds 1 april 2009 is die regeling nog uitgebreid met een nieuwigheid. Werkneemsters kunnen voortaan de laatste twee weken van het zwangerschapsverlof dat ze niet hebben opgenomen, laten omzetten in gewone verlofdagen. Als ze dan terugkeren op het werk, hebben ze nog acht weken om deze verlofdagen gespreid op te nemen als postnatale rust. Bijvoorbeeld elke week anderhalve dag, tot al het niet-opgenomen verlof op is. Zo kan een kersverse moeder bij haar terugkeer in het bedrijf eerst nog werkdagen afwisselen met verlofdagen. 'Zeker een gunstige verandering voor de werkneemsters', zegt experte Kristiaan Andries van HR-diensten- leverancier SD Worx. 'Zo kunnen ze na de bevalling geleidelijk terugkeren. Maar voor de werkgevers zal het toch organisatorisch moeilijk in te passen zijn. Vaak wordt een interim-kracht aangenomen om de periode van het moederschapsverlof te overbruggen, maar als werkneemsters telkens een dag verlof nemen, wordt dat moeilijk. Maar de bedrijven zullen wel moeten, het is een recht voor hun werknemers.' En de toekomst ziet er zelfs nog beter uit voor aanstaande moeders. In het Europees Parlement rijpt immers een voorstel om het moederschapsverlof in alle lidstaten uit te breiden tot twintig weken. Best een mooi voorstel volgens Kristiaan Andries, al vraagt ze zich af of wij het nog wel nodig hebben. 'In ons land bestaat er toch al een heel assortiment aan systemen, zoals ouderschapsverlof en tijdskrediet, dat opgenomen kan worden om werk en gezin te combineren. De kosten van deze uitbreiding zullen ook volledig door de overheden gedragen moeten worden. In deze budgettair moeilijke tijden verwacht ik dan ook nog veel weerwerk op het voorstel.' in samenwerking met MONEYTALK Z nieuws : moneytalk donderdag 21/5 over co-ouderschap in de lus vanaf 19.30 uur Thomas Verbeke