Tot nu toe werd gesteld dat zoutbeperking enkel zin heeft bij mensen met een verhoogde bloeddruk, maar uit een nieuwe overzichtsstudie (met gegevens over meer dan 12.000 deelnemers in 133 gecont...

Tot nu toe werd gesteld dat zoutbeperking enkel zin heeft bij mensen met een verhoogde bloeddruk, maar uit een nieuwe overzichtsstudie (met gegevens over meer dan 12.000 deelnemers in 133 gecontroleerde studies) blijkt dat het verminderen van de zoutinname bij iedereen de bloeddruk verlaagt. De effecten zijn beperkt bij mensen jonger dan 35 jaar, maar beduidend groter bij 65-plussers. Dat werd nauwkeurig in kaart gebracht aan de hand van natriumbepalingen in de urine en middels metingen van de bloeddruk. De invloed bleek groter na 2 weken zoutbeperking dan na 1 dag. Hoe de impact verder evolueert in de tijd is niet bekend. De auteurs besluiten dat niet overdrijven met zout voor iedereen gezonder is. De Wereldgezondheidsorganisatie adviseert minder dan 5 gram keukenzout per dag voor iedereen.