Do women have to be naked to get into the Met Museum?' In 1989 bond de Amerikaanse feministische kunstactiegroep Guerrilla Girls de kat de bel aan: de actievoerende vrouwen - steevast met gorillamasker - berekenden dat in de moderne afdeling van het Metropolitan Museum in New York 5 procent van de tentoongestelde kunstwerken door vrouwen was gemaakt, terwijl 85 procent van de naakten een vrouw was.
...