Tegen een buitenlandse journalist zegt een mens al eens iets meer dan tegen het zootje dat elke dag op de stoep van Wet- of Lambermontstraat staat te wachten.In een gesprek met Bart Dirks van de Volkskrant stelt premier Yves Leterme (CD&V) formeel dat mocht hijzelf een stap opzij moeten zetten, ook zijn partij uit de regering stapt en dat er dan wiskundig geen coalitie meer mogelijk is. 'Tenzij de PS met het Vlaams Belang wil ...

Tegen een buitenlandse journalist zegt een mens al eens iets meer dan tegen het zootje dat elke dag op de stoep van Wet- of Lambermontstraat staat te wachten.In een gesprek met Bart Dirks van de Volkskrant stelt premier Yves Leterme (CD&V) formeel dat mocht hijzelf een stap opzij moeten zetten, ook zijn partij uit de regering stapt en dat er dan wiskundig geen coalitie meer mogelijk is. 'Tenzij de PS met het Vlaams Belang wil regeren.' Voor de scherpe kritiek op zijn aarzelende beleid haalt hij de schouders op: 'Ik ben te druk bezig met de problemen die anderen gecreëerd hebben om mij veel aan te trekken van kritiek.' Volgens Leterme is de nieuwe staatshervorming dringend nodig. Zestig jaar lang zijn Belgische recepten toegepast op tal van beleidsdomeinen, onder andere het arbeidsmarktbeleid, waardoor vaak een rem wordt gezet op de ontwikkeling van én Vlaanderen, én Wallonië, én Brussel. De hoge werkloosheidsgraad in Brussel is zo'n probleem dat alleen kan worden opgelost door de gewesten meer middelen en meer verantwoordelijkheid te geven: 'Wat Vlaanderen heeft bereikt in gewestelijk geleide materies als onderwijs, cultuur, media, thuiszorg en palliatieve zorg is wereldtop. In het unitaire België zat dat er niet in.' België lijkt voor Leterme steeds meer op Tsjecho-Slowakije: 'Er zijn geen nationale partijen meer. De zes miljoen Vlamingen en de vier miljoen Walen lezen andere kranten, kijken naar andere tv-programma's, luisteren naar andere muziek, denken anders over justitie, genetisch gemodificeerde organismen, geluidsnormen... in alles leven ze anders. België is een historisch compromis op een taal- en cultuurgrens tussen de Romaanse en de Germaanse cultuur, en heeft enkel een toekomst als we bereid zijn te hervormen.' Graag hekelt de premier nog de hoogdravende maar ontoepasbare theorieën van sommige collega-politici, onder wie toevallig zijn voorganger Guy Verhofstadt (Open VLD): 'Je zou versteld staan van de beperkte houdbaarheidsdatum van al hun grote verhalen. Je moet eens zien wat Verhofstadt ruim tien jaar geleden schreef in zijn burgermanifesten en hoe snel dat uit de mode raakte. Na de woorden bleven de daden uit. Al die grote verhalen zijn geen idealisme, maar opportunisme en marketing.'