Vennootschappen moeten volgens de wet hun rekeningen laten controleren door een onafhankelijk en erkend bedrijfsrevisor. Slechts na zijn handtekening is het jaarverslag volledig. Zo hebben de aandeelhouders de waarborg dat het management de waarheid en niets dan de waarheid vertelt. Het Instituut voor Bedrijfsrevisoren waakt over de deontologie van de controleurs. Bij Lernout & Hauspie Speech Products wordt dat revisorenwerk verricht door de bedrijfsraadgever en consultant KPMG.
...

Vennootschappen moeten volgens de wet hun rekeningen laten controleren door een onafhankelijk en erkend bedrijfsrevisor. Slechts na zijn handtekening is het jaarverslag volledig. Zo hebben de aandeelhouders de waarborg dat het management de waarheid en niets dan de waarheid vertelt. Het Instituut voor Bedrijfsrevisoren waakt over de deontologie van de controleurs. Bij Lernout & Hauspie Speech Products wordt dat revisorenwerk verricht door de bedrijfsraadgever en consultant KPMG. KPMG keurde de voorbije jaarrekeningen van de spraaktechnoloog goed als echt en waarheidsgetrouw. Ze heten een correct beeld te geven van de financiële en economische toestand van de groep. Vervelend voor KPMG dat de raad van bestuur nu zelf bekent dat die rekeningen fouten en onregelmatigheden bevatten. Werd de bedrijfsrevisor misleid? Zag KPMG een en ander bij zijn cliënt door de vingers? Heeft de revisor de aandeelhouders beschermd? Is de reputatie van de controleur nu geschonden? In het wereldje van accountants, consultants en zakenadvocaten gonst het dezer dagen van de geruchten. KPMG is niet zomaar een boekhoudertje. In België heeft de groep 950 medewerkers in zes kantoren (Brussel, Antwerpen, Gent, Hasselt, Namen en Bergen) die dure diensten leveren als accounting, managementadvies, fiscale bijstand en aanwerving en selectie. Voormalig gedelegeerd bestuurder van het Vlaams Economisch Verbond Mieke Offeciers vond er als directeur 'een nieuwe uitdaging'. Jaarlijks gaan voor vier tot vijf miljard frank facturen de deur uit. De Belgische partners maken deel uit van een wereldgroep, met 100.000 medewerkers in zo'n 150 landen. KPMG is een van de Big Five (naast PricewaterhouseCoopers, Ernst & Young, Deloitte & Touche en Andersen). SUPER CLUBPittig detail is wel dat de LHSP-rekeningen tot en met 1998 werden gecontroleerd door KPMG-partner Paul Behets. Hij is verantwoordelijk voor één 'besmet' jaar. Vorige zomer werd Behets door zijn vrienden Jo Lernout en Paul Hauspie binnengehaald als gedelegeerd bestuurder van de vzw Sail-Trust, voorheen Sichting Language Valley. Sail, waarvan Jean-Luc Dehaene voorzitter van de raad van bestuur is, moet de formule van taaltechnologiecampussen zoals in Ieper internationaliseren. Met de fouten en onregelmatigheden bij Lernout & Hauspie dreigt KPMG opnieuw in een 'affaire' betrokken te raken. Opnieuw, want tien jaar geleden had het kantoor een soortgelijke ervaring met Super Club van Maurits De Prins. Die videoketen kende een explosieve groei en de koers van het aandeel ging door het dak. KPMG-Antwerpen keurde de rekeningen goed, terwijl tegelijkertijd een rapport van KPMG-Brussel uitlekte, geschreven ten behoeve van een potentiële partner of financier, waaruit bleek dat het rijk van De Prins op lucht en bedrog was gebouwd. Wat later werd bevestigd. Toen in 1995 Super Club volledig in Philips opging, keerden Belgische aandeelhouders zich tegen KPMG. Hun aandeel was ooit 6000 frank waard, zij kregen nog slechts 220 frank.Guido Despiegelaere