Het Generatiepact zorgt voor hoogspanning tussen ABVV en SP.A. Op het voorbije SP.A-congres keerden militanten van de socialistische vakbond ostentatief hun rug naar kopstukken van de partij. 'Dat was niet aangenaam, maar evenmin dramatisch', aldus Freddy Willockx, voormalig SP.A-minister en nu burgemeester van Sint-Niklaas. 'In elk geval moeten we een permanente polemiek met de vakbond vermijden.'
...

Het Generatiepact zorgt voor hoogspanning tussen ABVV en SP.A. Op het voorbije SP.A-congres keerden militanten van de socialistische vakbond ostentatief hun rug naar kopstukken van de partij. 'Dat was niet aangenaam, maar evenmin dramatisch', aldus Freddy Willockx, voormalig SP.A-minister en nu burgemeester van Sint-Niklaas. 'In elk geval moeten we een permanente polemiek met de vakbond vermijden.'Die polemiek is niet gestopt na de waarschuwing van SP.A-voorzitter Johan Vande Lanotte dat 'wie links de rug toekeert, naar rechts kijkt'. Willockx: 'Het alternatief voor het Generatiepact is een centrumrechts beleid, zoals in Nederland. Daar gaan ze met de grove borstel door de sociale zekerheid. Dat willen we niet.'Toen het ABVV op 7 oktober alleen staakte, sprak Willockx zich uit tegen die actie. Hij noemde de vakbond 'het slachtoffer van zijn eigen structuur' en blijft daarbij. 'Binnen het ABVV wegen de baronieën van de beroepscentrales te zwaar op de interprofessionele besluitvorming. Zonder tegenwicht van sterke leidersfiguren werkt dat niet. Maar socialisten mogen het signaal van een staking nooit negeren. De syndicale manifestatie van deze week kan de positie van de SP.A in het overleg over de uitvoering van het Generatiepact versterken. Zo kunnen partij en vakbond elkaar weer vinden.'Ondertussen betogen en staken ACV en ACLVB mee. Willockx: 'Niemand hoeft mij te overtuigen van de gevoeligheid voor het loopbaaneinde, ook bij jongere mensen. Als minister van Pensioenen heb ik dat ruim tien jaar geleden genoeg ervaren, toen we mannen en vrouwen gelijkschakelden voor de pensioenregeling. Tegelijk toont de huidige sociale onrust aan dat ook de vakbonden nog weinig verweer hebben tegen een groeiend ik-gevoel. Mijn reactie is dan: nee aan het rechtse simplisme dat blind is voor de realiteit, maar ook nee aan het conservatisme dat de ogen sluit voor de toekomst.'Meteen weerlegt Willockx de ABVV-wrevel dat de SP.A binnen Paars te weinig links zou zijn en te veel naar centrumrechts opschuift. 'Paars heeft daar niets mee te maken. Het beste bewijs komt van ACV-voorzitter Luc Cortebeeck, die vindt dat de vakbonden niet beter af zouden zijn geweest met CD&V in de regering. Het Generatiepact is een doorbraak voor de financiering van de sociale zekerheid door een verschuiving van lasten op arbeid naar lasten op kapitaal. Het sleutelt in fasen aan het loopbaaneinde en het laat ruimte voor overleg. Een andere regering zou geen progressiever resultaat bereikt hebben', meent Willockx. 'Tegelijkertijd zit de SP.A bijna achttien jaar in de regering en moet de partij opletten voor een verslapping van haar project. Op dat punt geef ik het ABVV gelijk. Daarom houden we volgend jaar een ideologisch congres.'SP.A-voorzitter Vande Lanotte wacht niet tot dan om partijmensen naar bedrijven te sturen voor een uitleg van het Generatiepact. 'Ze moeten het niet komen uitleggen, ze moeten luisteren naar ons', reageerde Herwig Jorissen van ABVV-Metaal al. Willockx: 'We zullen luisteren, maar we hebben ook het recht om uit te leggen. Leiders, ook van de vakbond, moeten tegen de stroom durven ingaan en hun verantwoordelijkheid nemen. Dat doen we met de moed van onze overtuiging. De werknemers zullen daarvoor respect hebben.'P.M.