Het farmaceutisch bedrijf MSD brengt al meer dan 50 jaar vaccins op de markt tegen uiteenlopende infectieziekten, en heeft daarmee een mooi aandeel in het succesvol onderdrukken van gevaarlijke infectieziekten, waaronder polio (kinderverlamming), mazelen, hepatitis, pneumokokkeninfecties en baarmoederhalskanker. Dat nieuwe vaccins, zoals de huidige covidvaccins, twijfels en vragen oproepen bij burgers hebben ze bij MSD wel v...

Het farmaceutisch bedrijf MSD brengt al meer dan 50 jaar vaccins op de markt tegen uiteenlopende infectieziekten, en heeft daarmee een mooi aandeel in het succesvol onderdrukken van gevaarlijke infectieziekten, waaronder polio (kinderverlamming), mazelen, hepatitis, pneumokokkeninfecties en baarmoederhalskanker. Dat nieuwe vaccins, zoals de huidige covidvaccins, twijfels en vragen oproepen bij burgers hebben ze bij MSD wel vaker aan den lijve ondervonden. "Het is goed dat mensen vragen stellen over vaccinatie", vindt Brecht Vanneste, managing director van MSD België. "Twijfelen mag. Wij hechten er veel belang aan om in dialoog te gaan met burgers en patiënten." Zelf is Vanneste niet te vinden voor het verplichten van vaccinatie. "We geloven daar niet in en zetten liever in op gezondheidswijsheid." MSD zette aanvankelijk ook in op coronavaccins, maar richt zijn pijlen ondertussen op antivirale middelen. Vanneste zelf volgt de covidcrisis op de voet. "Deze gezondheidscrisis heeft tot nu toe enorm veel leed veroorzaakt, maar hopelijk kan iedereen, ook de farmaceutische sector, er lessen uit leren", legt hij uit. "Er is samengewerkt met de overheid en met andere onderzoeksinstellingen, zoals universiteiten, om zo snel mogelijk efficiënte en veilige covidvaccins te ontwikkelen. Hopelijk stuurt dat het beeld dat sommige mensen van de farmaceutische nijverheid hebben eindelijk bij." De crisis biedt ook een gelegenheid om het financieringsmodel over een andere boeg te gooien. "Binnen het huidige model moeten we het hebben van enkele succesvolle producten die het onderzoek naar veel andere kandidaat-moleculen die de eindmeet niet halen helpen bekostigen. Dat kan anders en beter. In samenspraak met de overheid moeten we nadenken over een ander model dat het mogelijk maakt de kosten voor succesvolle producten betaalbaar te houden zonder het broodnodige onderzoek naar ziektes waarvoor nog geen oplossing bestaat in gevaar te brengen. Er moet meer ingezet worden op preventie, waaronder vaccinaties. Dat zal helpen om gezondheidsongelijkheden weg te nemen en een betere levenskwaliteit op populatieniveau te bereiken."