?Het boek van de troost? is een traktaat over het menselijke lijden, geschreven door de befaamde en invloedrijke middeleeuwse mysticus Meister Eckhart. Daarvan is nu voor het eerst een (zeer uitvoerig becommentarieerde) Nederlandse vertaling beschikbaar (Kok Agora/Pelckmans, 575 fr.)
...

?Het boek van de troost? is een traktaat over het menselijke lijden, geschreven door de befaamde en invloedrijke middeleeuwse mysticus Meister Eckhart. Daarvan is nu voor het eerst een (zeer uitvoerig becommentarieerde) Nederlandse vertaling beschikbaar (Kok Agora/Pelckmans, 575 fr.) STEPHEN KING.Van de koning van de horror, Stephen King, verscheen de roman ?Dodelijk dilemma?, opgebouwd rond het thema van de helderziendheid, in een pocketeditie. Fantastischer van inslag is het boek ?De talisman?, dat hij samen schreef met Peter Straub. En waar King aan het werk is, worden de liefhebbers nooit ontgoocheld (Poema Pockets, 310 fr. per deel). NWT.Het jongste nummmer van het Nieuw Wereldtijdschrift heeft de schrijver Pierre Mertens op de omslag, met wie binnenin een interview is opgenomen. Verder bevat het nummer een keur aan verhalen, gedichten en veel essays uit binnen- en (vooral) buitenland, dit alles onder het motto ?er is geen schoonheid zonder stront?. Weer een nummer met veel genoeglijks (Weekbladpers, 280 fr.) SALMAN RUSHDIE.De buitenliteraire redenen die van Salman Rushdie een internationaal ?geval? hebben gemaakt, doen haast vergeten wat voor een talentrijk en interessant auteur hij is. Enkele staaltjes van zijn krachtige, doeltreffende en inventieve proza zijn terug te vinden in zijn nu ook in pocket verschenen verhalenbundel ?Oost, west? (Pandora, 260 fr.). SCHRIJFSTER.Als een banale vraag als ?waarom schrijft u ?? maar vaak genoeg wordt gesteld aan auteurs, kan ze op de duur nog interessante antwoorden opleveren. Elisabeth Lockhorn stelde de vraag aan zestien schrijfsters in ?Geletterde vrouwen? (Anthos, 595 fr.) COLLABORATIE.In ?Burgers boven elke verdenking ?? onderzoekt de historicus Dirk Luyten de vervolging van de economische collaboratie in België na de Tweede Wereldoorlog. Deze studie levert belangrijke nuances bij de gangbare stelling dat dit facet van de repressie onevenredig mild zou zijn geweest (VUB Press, 750 fr.) HEKSERIJ.De heksenvervolgingen van de nieuwe tijd hebben ook in onze gewesten slachtoffers gemaakt. In ?Van hekserij beschuldigd? behandelt J. Monballuy beknopt de 16de- en 17de-eeuwse heksenprocessen in het graafschap Vlaanderen vanuit een strikt rechtshistorisch perspectief (Uga, 795 fr.). CHRISTINE D'HAEN.Al enkele jaren schrijft Christine D'haen een gefragmenteerde autobiografie die met mondjesmaat in dunne boekjes aan de lezer wordt voorgelegd. ?Een paal, een steen? is het vierde deeltje in de reeks, met twee dozijn essayistische fragmenten rond evenveel thema's. Weer zo'n essentieel boekje (Meulenhoff, 498 fr.) J.M.G. LE CLEZIO.De Franse schrijver Jean-Marie Le Clézio raakte in de ban van het romantische verhaal van de Mexicaanse kunstenaars Diego Rivera en Frida Kahlo. Zijn ?Diego en Frida?, Le Clézio's eigen kijk op het couple infernal, is onderhoudend, maar overtreft het werk van de biografen van het duo niet (De Geus, 798 fr.) INTERNET.De auteurs Helga Ruebsamen en Rogi Wieg sloten zich een week van de buitenwereld af en lieten de werkelijkheid alleen per fax en Internet op zich af komen. ?Alleen met Internet? is hun relaas daarvan en het valt niet echt mee (Balans, 398 fr.)