JA
...

JAJean-Philippe Ducart'Wij hebben een onderzoek gedaan bij 15 discotheken en hebben daarbij de normen gehanteerd die veiligheidsmensen en brandweerlui cruciaal achten. De veiligheid van de bezoeker garanderen, is een kwestie van hem gerust te stellen. Oppervlakkig fouilleren zoals op muziekfestivals zou toch de minimumnorm moeten zijn. Metaaldetectors hebben een ontradend effect. Elke discotheek zou steeds moeten weten hoeveel mensen er aanwezig zijn. Om overbevolking te voorkomen. En om in geval van brand de hulpdiensten op de hoogte te kunnen brengen van het aantal aanwezigen. Het is tevens belangrijk om de mensen te wijzen op een aantal veiligheidsmaatregelen: waar je mag roken en waar niet, dat je geen stoelen voor de nooduitgangen mag plaatsen, enzovoort. Brandveiligheid bestaat uit vier onderdelen. Zijn er brandbare stoffen aanwezig? Hangen er rookdetectors? Zijn er genoeg brandblusapparaten en werken ze? En kan de brandweer makkelijk ter plaatse raken? Een discotheek als La Rocca scoort op sommige punten goed, op andere minder. De brandweer geraakt zonder problemen ter plekke en er zijn geen brandbare producten aanwezig. Maar er zijn geen blustoestellen aan publiekszijde. Wat als er brand uitbreekt op een plaats waar geen personeel is? Het duurde slechts twee minuten alvorens het Switel in lichterlaaie stond. De veiligheid rondom een discotheek is ook belangrijk. Kunnen de gasten makkelijk buiten? En kunnen de hulpdiensten makkelijk binnen? Dat is niet het geval bij sommige danstenten in het centrum van de stad. Aan een drukke weg hangt de evacuatie dan weer te veel af van de efficiëntie van het veiligheidspersoneel en van de vlotte verkeersstroom. Het risico op valpartijen heeft vooral betrekking op ongevallen tijdens een evacuatie. Daarom: veilige trappen, antislipvloeren en balustrades. De evacuatiemogelijkheden zijn naast de brandveiligheid van primordiaal belang. Nooduitgangen moeten altijd open kunnen! Er zijn wettelijke bepalingen, maar die minima zijn niet altijd voldoende als je met een grote mensenmassa zit. De negentig decibel is wettelijk vastgelegd. De medische gevolgen zijn genoeg bekend. Teleurstellend is vooral dat ook in de rustige zones van de discotheken de geluidsnorm overtreden wordt.'NEEWim Van OuytselIk denk dat de veiligheidsrisico's in kleine discotheken veel groter zijn dan in megadiscotheken, zegt Wim Van Ouytsel, uitbater van de La Rocca in Lier. 'Ik zal de laatste zijn om te beweren dat de veiligheid in discotheken niet beter kan. In het onderzoek van Test-Aankoop staan echter een aantal zaken die pertinent onwaar zijn. De veiligheid van onze bezoekers is gegarandeerd. Wij hebben er bewust voor gekozen om geen metaaldetector te plaatsen. Als er al eens een pistool of mes getrokken wordt, gebeurt dat buiten de discotheek. We hebben bij het steekproefgewijs fouilleren trouwens nog nooit een wapen gevonden. Zo'n detector straalt bovendien iets agressiefs uit. Het doet aan een gevangenis denken. De brandveiligheid in onze discotheek is verzekerd. Er staan in de dicotheekruimte dertien blusapparaten. De brandblussers zijn buiten het bereik van het publiek gehangen, om te voorkomen dat ermee geknoeid wordt. Ze staan echter binnen handbereik van het personeel, dat goed op de hoogte is van de veiligheidsinstructies. Als er iets gebeurt, roept de deejay om wat er te doen staat. De brandweer controleert niet echt frequent, maar bij elke verbouwing komen ze poolshoogte nemen. Godzijdank ligt La Rocca aan een grote weg. Hoe groot zou de overlast niet zijn als we midden in een woonwijk lagen? De overheid heeft allerhande verkeersremmende maatregelen genomen ter hoogte van onze discotheek. Er is zelfs signalisatie voor overstekende klanten. Wij werken met erkende veiligheidsagenten die wildparkeerders terechtwijzen. Het valrisico is een mogelijk punt, alhoewel ik dat wil relativeren. In de dertien jaar dat La Rocca open is, heeft zich nog geen enkel ongeval voorgedaan. De danspodia zijn slechts tachtig centimeter hoog en worden met lichtgevende strips aangeduid. Net als elke traptrede. We hebben meer nooduitgangen dan vereist is. Die beantwoorden allemaal aan de wettelijke normen en zijn voorzien van een paniekslot en zelfs een zwaailicht. De afgelopen drie jaar is er twee keer een klein brandje geweest. Binnen enkele minuten stonden alle aanwezigen op de parking. Met andere woorden: ons evacuatieplan wérkt. Geluidsoverlast kan ons wel aangewreven worden. We zitten een klein beetje over de norm van negentig decibel. Maar we hebben onze geluidsinstallatie al aangepast. Meer speakers, waardoor het geluid minder geconcentreerd verspreid wordt. Een betere geluidskwaliteit, kortom. Ik ben er trouwens van overtuigd dat een slechte geluidsinstallatie schadelijker is voor het gehoor dan een beetje te veel decibels.'Opgetekend door Michel Van Hoof