De bouwwerken van René Greisch.
...

De bouwwerken van René Greisch.De radicale opsplitsing tussen de taak van de architect en de ingenieur begint al in de negentiende eeuw. Van een ingenieur wordt niet verwacht dat hij iets moois maakt, hij moet zorgen dat de stabiliteit in orde is. Ingenieurs met een grote sensibiliteit voor architectuur komen maar sporadisch voor, één ervan is de Belg René Greisch uit Luik. Voor Greisch en zijn bureaux BEG reikt de taak veel verder dan het berekenen van constructies. Het brengen van intelligente oplossingen is altijd hun vertrekpunt, om met een minimum aan materie een zo elegant mogelijke constructie te bedenken. De echte opdracht van een ingenieur is ingenieuze bouwwijzen ontwikkelen. Greisch stelt terecht dat het berekenen van het ereloon van een ingenieur op basis van de hoeveelheid aan gebruikte materialen nefast is voor de creativiteit. Kennis, technologie en computers moeten worden aangewend om verder te gaan, ook op esthetisch vlak. BEG fungeert als raadgevend ingenieur voor belangrijke architecten zoals Charles Vandenhove en Bob Van Reeth. De creatieve wisselwerking resulteerde in topwerken van de Belgische architectuur. Naast civiele bouwkundige opdrachten, zoals telecommunicatietorens, realiseert BEG ook gebouwen. Ook hier is het sleutelwoord economie. Vooral door gebruik te maken van de constructieve logica ontstaan onopvallende gebouwen maar een tijdloos karakter. Zijn eigen bureau en een universiteitscomplex in Luik zijn hiervoor verhelderend. Een verlangen naar individuele expressie is hem vreemd. Wie in bewondering wil kijken naar een uiterst lichte glazen overkapping van een ruimte moet een bezoek brengen aan de zaal ?La Bellone? in Brussel. Greisch geniet vooral internationale faam als bruggenontwerper. De reeks bruggen van verschillende types over het Albertkanaal tussen Luik en de Nederlandse grens zijn meesterwerken. De gracieuze tuibrug in Wandre staat al op de monumentlijst ! Het viaduct van Eau Rouge, op de autoweg Verviers-Duitse grens, is zoals zijn meeste bruggen ook een interessant landschappelijk project. De expositie toont de inventiviteit van BEG en de gedrevenheid om mooie bouwwerken te creëren. François Nizet beklemtoont dat bij Greisch de betekenis van ?meesterschap? centraal staat, een grote professionele kennis gecombineerd met esthetisch en zelfs ethisch ideaal. Opnieuw toont deSingel werk van Europees niveau en willen ze de klemtoon leggen op het feit dat de zorg voor onze civiel technische infrastructuur, zeker bij bruggen, verder moet reiken dan louter het probleem van stabiliteit. Marc Dubois Tot 12/1 1997, deSingel, Antwerpen, di. t/m zo. 14.00-18.00. René Greisch, Universiteit Luik : de beheersing van de eenvoud.