En wat doet het laboratorium als het onderzoek wordt gedaan door een klinisch bioloog die wel geconventioneerd is? Dan...

En wat doet het laboratorium als het onderzoek wordt gedaan door een klinisch bioloog die wel geconventioneerd is? Dan worden er 'niet-vergoedbare (geneeskundige) verstrekkingen' aangerekend, zijnde facturatiekosten à rato van 3,50 euro per factuur ('Betaalt u te veel voor een bloedtest', Knack nr. 42). Wij namen contact op met de juridische dienst van het ziekenfonds, en ook in dit geval werd ons geadviseerd om dit niet te betalen. Als je er de jaarrekening even bijneemt, dan merk je al gauw dat facturatiekosten niet uit financiële noodzaak worden aangerekend maar puur uit winstbejag.