JA

'Een studie van het VITO (Vlaams Instituut voor Technologisch Onderzoek) leert ons dat met een relatief eenvoudige maatregel, namelijk het verlagen van de maximumsnelheid voor vrachtwagens naar 80 kilometer per uur, we meteen een indrukwekkend milieuvoordeel bereiken. Mijn spontane reactie is dan ook: doen! Vlaanderen moet op een duurzame manier mobiel blijven en daar moeten we met z'n allen aan werken. Als iedereen zijn steentje bijdraagt, zal blijken dat leefmilieu en mobiliteit best te combineren zijn met een bruisende economie.
...

'Een studie van het VITO (Vlaams Instituut voor Technologisch Onderzoek) leert ons dat met een relatief eenvoudige maatregel, namelijk het verlagen van de maximumsnelheid voor vrachtwagens naar 80 kilometer per uur, we meteen een indrukwekkend milieuvoordeel bereiken. Mijn spontane reactie is dan ook: doen! Vlaanderen moet op een duurzame manier mobiel blijven en daar moeten we met z'n allen aan werken. Als iedereen zijn steentje bijdraagt, zal blijken dat leefmilieu en mobiliteit best te combineren zijn met een bruisende economie. De transporteurs zijn er voorlopig niet voor gewonnen, en beweren dat ze door mijn voorstel meer voertuigen moeten inzetten, wat volgens hen slechter is voor het milieu. Maar dat is een drogredenering, want het aantal afgelegde kilometers stijgt niet. En het is het aantal afgelegde kilometers dat de vervuiling bepaalt, niet het aantal vrachtwagens. Eigenlijk verbaast het me dat de transporteurs nogal fel en gebeten reageren. Is het angst voor verandering? Want mijn voorstel zal voor hen echt niet zo ingrijpend zijn, als ze nu schijnen te denken. De verlaging van de snelheid op de gewestwegen heeft niet tot economische drama's geleid in de transportsector, en dit zal dat evenmin doen. Dat kan ook bijna niet, want in Europa is 80 voor vrachtwagens meer de regel dan de uitzondering. De beperking bestaat vooral in landen die beter scoren qua CO2-uitstoot dan ons land. Dat is natuurlijk geen toeval. De vrachtwagenconstructeurs zeggen overigens zelf dat hun voertuigen het best presteren aan een richtsnelheid van 80 per uur. Verder geloof ik dat een snelheidsbeperking tot 80 gewoon ook veiliger is. Het aantal ongevallen zal verminderen omdat de remafstand verkleint. Het aantal ernstige ongevallen zal zelfs spectaculair verminderen, want hoe lager de snelheid, hoe kleiner de impact is bij een botsing.''Wanneer vrachtwagens straks slechts 80 mogen rijden in plaats van 90, betekent dat vanzelfsprekend dat iedere afzonderlijke vrachtwagen minder kilometers doet, en er dus meer voertuigen nodig zijn om aan hetzelfde aantal leveringen te komen. Met meer voertuigen op de weg zullen er automatisch meer kilometers worden gereden. Dan bereikt mevrouw Van Brempt net het tegenovergestelde van wat ze beoogt. Want meer voertuigen betekent meer vervuiling, dat lijkt me logisch. Haar voorstel zou voor onze sector een forse hap uit ons budget betekenen, want als je extra voertuigen op de baan stuurt, heb je ook extra chauffeurs nodig. Maatregelen die de verkeersveiligheid zouden verhogen, steunt Febetra in principe meteen, maar in dit geval zijn we niet overtuigd. Er bestaat geen enkel wetenschappelijk bewijs dat een snelheidsbeperking naar 80 de wegen veiliger zou maken. Integendeel zelfs. Als het snelheidsverschil tussen vrachtwagens en auto's te groot wordt, verslechtert de doorstroming van het verkeer, wat natuurlijk gevaarlijk is. De capaciteit van autosnelwegen wordt immers maximaal benut wanneer alle voertuigen ongeveer aan dezelfde snelheid rijden. Dat is het principe van het blokrijden, dat de federale politie toepast om druk verkeer vlot te laten verlopen. Minister Van Brempt verwijst naar sommige buurlanden, waar 80 voor vrachtwagens al langer de norm is, zoals bijvoorbeeld in Duitsland, al bestaat er in de praktijk een tolerantie tot 90. In Nederland houdt men zich wel aan 80, maar laten we dat land toch maar niet als voorbeeld nemen qua mobiliteit. Trouwens, als de minister dan toch zo graag naar het buitenland kijkt: in Nederland krijgen de transporteurs een financieel duwtje in de rug wanneer ze de nieuwste, zuinigste en milieuvriendelijkste motoren aanschaffen. Maar dat soort voorstellen horen we bij mevrouw Van Brempt niet.'Opgetekend door Jef Van Baelen'Het milieuvoordeel is indrukwekkend.''Dit voorstel leidt tot meer voertuigen op de weg, en meer vervuiling.'